Datum objave: 17.02.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Novice o konzorciju 

Zveza EUTOPIA in Združeno kraljestvo: Izjava predsedstva  

Z izstopom iz Evropske unije 1. januarja 2021 je Združeno kraljestvo izstopilo tudi iz programa Erasmus+. Financiranje projekta EUTOPIA 2050 je zagotovljeno, vendar pa bo imel izstop takojšnje posledice za številne pobude za mobilnost in študijske izmenjave za zaposlene na univerzah in za študente, ki potujejo v Združeno kraljestvo in iz njega.

Ta sprememba je hkrati nov izziv za vse zveze evropskih univerz, ki vključujejo britanskega partnerja, saj je trenutno malo verjetno, da bodo univerze iz Združenega kraljestva upravičene do financiranja v prihodnjih pobudah evropskih univerz.

Sporočilo za javnost zveze EUTOPIA glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije je dostopno tukaj.
 

Univerza v Warwicku je po oceni revije Times Higher Education ena najbolj mednarodnih univerz
 
Revija Times Higher Education (THE) je Univerzo v Warwicku uvrstila na lestvico 20 najbolj mednarodnih univerz, in sicer na 20. mesto na skupni lestvici in 10. mesto v Združenem kraljestvu.

»S svojimi številnimi povezavami, ki vključujejo evropsko univerzitetno zvezo EUTOPIA, ostajamo zavezani mednarodnemu sodelovanju ter si prizadevamo podpirati vse oblike gospodarskih, intelektualnih in kulturnih povezav.« – Sean Hand, podpredsednik za zvezo EUTOPIA na Univerzi v Warwicku. 

Preberite celoten članek.
 

weDISCOVER.week – rezervirajte si datum!
29. marec–1. april 2021

Študentske ekipe na partnerskih univerzah zveze EUTOPIA sodelujejo z lokalnimi partnerji pri opredeljevanju lokalnih urbanih izzivov. Na dogodku weDISCOVER.week v Bruslju se bodo zbrali ter vzpostavili povezave in sinergije.
Študenti bodo sodelovali pri opredeljevanju globalnih izzivov, svoje ideje pa bodo predstavili žiriji. Dogodek bo vključeval tudi virtualne oglede, debate in koncerte, prek katerih bodo lahko študenti spoznali dejavnosti na področju ustvarjanja prostora, ki jih izvaja univerza VUB.
Kmalu boste izvedeli več podrobnosti. 
 

Dogodki 

Spletni seminar »Komuniciranje znanosti – učinkovito pisno in ustno sporočanje«

Spletni seminar organizira Univerza v Ljubljani, potekal pa bo 17. februarja 2021 od 15. do 16. ure.

Na seminarju bo David Peralta (glavni urednik revije ChemMedChem, Chemistry Europe) predstavil svoja uredniška spoznanja in nasvete za učinkovito komuniciranje znanosti. Predavanje bo predstavilo:

dobre prakse pri komuniciranju znanosti in pripovedovanju zgodb, nasvete o tem, kako promovirati svoje delo, praktične nasvete za izboljšanje predstavitev s posterji in ustnih predstavitev, zlasti v luči trenutnih »virtualnih« omejitev.

Prijava:
Obiščite portal POPR in se najprej registrirajte kot »Študent UL brez statusa/drugi študenti«. Izpolnite obrazec za registracijo in na e-poštni naslov boste prejeli sporočilo o potrditvi registracije (najpozneje v 24 urah), nato se lahko na tej povezavi prijavite na dogodek.
 

Opomnik

Štipendije zveze EUTOPIA za dodiplomsko raziskovanje (EURSS) za leto 2021

Program štipendij zveze EUTOPIA za dodiplomsko raziskovanje (EURSS) zagotavlja štipendije v višini 1500 EUR za študente, da med poletnimi počitnicami vodijo svoje mednarodne raziskovalne projekte. Študenti bodo razvili dragocene prenosljive spretnosti, okrepili samozavest ter izboljšali svoj življenjepis in poklicne možnosti. Program EURSS bo odprt za prijave do 28. februarja 2021, na voljo pa bodo po 3 štipendije za vsako partnersko univerzo zveze EUTOPIA.

Za več informacij si oglejte dokument z navodili.
 

Razpis za zbiranje predlogov zveze EUTOPIA za akademike univerz zveze EUTOPIA, ki želijo pridobiti sredstva za somentorske doktorske štipendije v zvezi EUTOPIA.

Skupni doktorski program zveze EUTOPIA podpira visokokakovostne doktorske projekte na vseh raziskovalnih področjih pod somentorstvom akademikov univerz članic zveze EUTOPIA. Program ponuja doktorske štipendije za obdobje od 3 do 4 let, odvisno od dolžine doktorskega študija na partnerskih univerzah.

Prijave morajo mentorji doktorskih projektov (akademiki s partnerskih univerz zveze EUTOPIA) oddati pred 28. aprilom. Doktorski kandidati se ne morejo neposredno prijaviti na razpis.

Razpis ponuja financiranje naslednjih somentorskih doktorskih štipendij:

Število financiranih doktorskih štipendij na domači in gostiteljski instituciji
  Gostiteljska institucija 
Domača
institucija
CYU UL UW VUB
CYU   1 2 2
UL 1   1 1
UW 2 1   2
VUB 2 1 2  

Opis razpisa in obrazec za prijavo najdete tukaj.
 

Koledar  

18. januar–25. marec
Program UPF Barcelona za interdisciplinarni študij (BaPIS)

1. februar–31. marec
Dvoletni projekti raziskovalne mobilnosti med univerzama VUB in CY (FWO in Campus France)

15.–19. februar
Doktorska zimska šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (na spletu)

16.–17. februar
Spletne predstavitve Univerze v Ljubljani

22. februar
Rok za vpis v program za pridobitev Potrdila o internacionalizaciji (EUCI) zveze EUTOPIA

 

24. februar
Rektorski seminar UNICA 2021: 2. del: »Interdisciplinarne in medsektorske raziskave na sodobnih univerzah«, 24. februar 2021, 10.00–12.30 (po srednjeevropskem času)

28. februar
Rok za oddajo vloge za štipendijo zveze EUTOPIA za dodiplomsko raziskovanje (EURSS) za leto 2021 

3. marec
Meduniverzitetna spletna debata univerz zveze EUTOPIA (rok za prijavo je 5. februar)

29. marec–1. april
weDISCOVER.week (več informacij sledi)

1. april
Rok za oddajo predlogov za razpis skupne raziskovalne priložnosti VUB – UL (v spletnem orodju pod organizacijo izberite FWO in ARRS)

12.–16. april
Teden zveze EUTOPIA v Göteborgu (več informacij sledi)

28. april
Rok za prijavo za financiranje somentorskih doktorskih štipendij v zvezi EUTOPIA 

1. maj
Rok za prijavo na Poletno šolo univerze VUB o oblikovanju politik v EU: analiza državljanskih pravic v EU

7. junij–27. avgust
Poletni program »Podatkovna znanost za družbeno dobro« (Univerza v Warwicku)

5.–16. julij
Poletna šola univerze VUB o oblikovanju politik v EU: analiza državljanskih pravic v EU

5.–30. julij
Poletna šola za trajnost Univerze v Göteborgu 

9.–13. avgust
Poletna šola biotehnologije na univerzi VUB: na stičišču biologije in tehnologije (izvedba je odvisna od epidemiološke slike, več informacij sledi aprila)