Datum objave: 26.02.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V skladu s Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021–2025 so lahko senati članic Univerze v Ljubljani do četrtka, 25. februarja 2021, do 12. ure, Volilni komisiji Univerze v Ljubljani posredovali obrazložene predloge kandidatov za rektorja. V skladu s predpisanim načinom je prispelo pet predlogov za štiri kandidate, in sicer za (navajamo po abecednem vrstnem redu priimkov) prof. dr. Igorja Lukšiča (predlog z UL FDV), prof. dr. Gregorja Majdiča (predlog z UL VF), prof. dr. Igorja Papiča (predlog z UL FE in UL FKKT), prof. dr. Antona Ramšaka (predlog z UL FMF). Vsi kandidati izpolnjujejo formalne pogoje za kandidaturo in z njo tudi soglašajo.

Javne predstavitve vseh štirih kandidatov bodo potekale v treh terminih, in sicer v sredo, 24. marca 2021, ob 16. uri, v četrtek, 25. marca 2021, ob 16. uri in v petek, 26. marca 202, ob 16. uri, prek spletnih povezav zoom. Spletne povezave do javnih predstavitev kandidatov bomo naknadno objavili na spletni strani UL.

Volitve rektorja bodo potekale v torek, 13. aprila 2021, na vseh 26 članicah Univerze in rektoratu hkrati.

Priloge:

 

Volilne imenike zaposlenih na članicah UL ter imena članic/članov in namestnic/namestnikov volilnih odborov na članicah bodo članice UL objavile na svojih spletnih straneh. Volilnih imenikov študentk/študentov članice UL ne bodo objavile zaradi varstva osebnih podatkov, objavile bodo samo število volilnih upravičenk/upravičencev iz vrst študentk/študentov (npr.: na članici bo volilo 150 študentk/študentov). 

Prof. dr. Matjaž Ambrož,
predsednik Volilne komisije Univerze v Ljubljani