Datum objave: 14.06.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vljudno vabljeni na dogodek z naslovom Raziskovalna infrastruktura ELIXIR-SI za vede o življenju, ki bo v sredo, 16. junija 2021, ob 10.30 v Srednji predavalnici na Korytkovi 2 v Ljubljani. Na dogodku bo predstavljena najnovejša omska in z njo povezano raziskovalno infrastrukturo vozlišča ELIXIR-SI. Na dogodku bodo prisotni vodilni predstavniki MIZŠ in partnerjev vozlišča ELIXIR-SI. Uvodni del dogodka z novinarsko konferenco bo trajal od 10.30 do 11.30, po kratkem odmoru pa bo sledil predstavitveni del projektnih partnerjev, ki bo trajal predvidoma od 12.00 do 14.00.

ELIXIR je prioritetna evropska raziskovalna infrastruktura za informacije na področju ved o življenju. Mreža vozlišč ELIXIR ima središče v Angliji (ELIXIR Hub) in nacionalna vozlišča po državah članicah (ELIXIR Nodes). Sodelovanje vsake države je potrjeno s strani parlamenta in odgovornega ministrstva.

Koordinator slovenskega vozlišča ELIXIR (ELIXIR-SI) je Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Poleg koordinatorja slovensko vozlišče sestavlja še deset drugih partnerjev. Glavni cilji slovenskega vozlišča so:

  • izgradnja porazdeljenega osrednjega podatkovnega vozlišča omskih podatkov za pomoč raziskovalni skupnosti (kar vključuje arhiv in analizo podatkov ter ostala orodja in storitve za upravljanje s podatki);
  • vzpostavitev osrednje nacionalne infrastrukture za visoko pretočno generiranje podatkov v vedah v življenju, vključno s sekvenciranjem naslednje generacije (pridobivanje velikih količin podatkov v visoko zmogljivih laboratorijih) ter
  • vzpostavitev središča za izobraževanje in usposabljanje na področju bioinformatike v vedah o življenju.

Navedene cilje smo pričeli uresničevati z izvajanjem kohezijskega infrastrukturnega projekta ELIXIR-SI RI-SI-2, s sredstvi katerega vzpostavljamo najsodobnejšo in po konzorcijskih partnerjih distribuirano raziskovalno infrastrukturo za raziskovanje na področju ved o življenju. Vzpostavili smo laboratorij za posamezno-celične analize in osrednji laboratorij za sekvenciranje nove generacije. Posamezni kosi raziskovalne laboratorijske opreme so najsodobnejši v Sloveniji in regiji ter so primerni tudi za aktualne raziskave, povezane npr. z genetskimi različicami COVID-19 in osebno medicino.

Več o ELIXIR-SI izveste na spletišču ELIXIR-SI – https://elixir-slovenia.org, ki je enotna vstopna točka vozlišča ELIXIR-SI. Pišete nam lahko tudi na .

Zaradi trenutnih razmer bo dogodek hibriden z omejenim številom fizično prisotnih. Prosimo za predhodno najavo števila oseb iz vaše organizacije. Udeležbo na dogodku najavite na e-naslovu , najkasneje do 15. junija 2021 do 12. ure, Webex videokonferenčno povezavo boste prejeli na svoj e-naslov. Dogodek se bo snemal.