Datum objave: 15.06.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V okviru Programa usposabljanj za kulturo kakovosti vabimo zaposlene UL na e-usposabljanje

RETORIKA V SLOVENŠČINI

IZVAJALEC: red. prof. dr. Hotimir Tivadar (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za slovenistiko)

TRAJANJE: 15 ur (v treh srečanjih)

TERMIN: 8. 7. (10 -15 h), 13. 7. (10-15h) in 14. 7. 2020 (10-15h)

NAČIN IZVEDBE: spletna izvedba na daljavo (s pomočjo videokonferenčnega sistema), udeleženci potrebujejo računalnik z dobro internetno povezavo, kamero in mikrofon.

ŠTEVILO MEST: 12

UDELEŽENCI IN UDELEŽENKE: Delavnica je namenjena zaposlenim, ki v okviru svojega delovnega mesta javno nastopajo, informirajo in predstavljajo aktivnosti ter imajo večkrat izzive predstavljanja različnih tem. Zaradi številnih usposabljanj, ki so v okviru projekta INOVUP namenjena pedagogom in pedagoginjam ter krepijo podobne veščine, je to usposabljanje v prvi vrsti namenjeno nepedagoškim delavcem in delavkam.

VEČ O USPOSABLJANJU: Predavanja z vajami ter komunikacija bosta predvsem interaktivna, torej je aktivno sodelovanje, tj. govorjenje, udeležencev OBVEZNO, saj je delavnica izrazito praktično naravnana. Udeleženci in udeleženke bodo glede na teoretično predstavitev prejeli tudi določene praktične naloge, in sicer analizo/ogled določenih javnih besedil na spletu oz. televiziji in pripravo dveh govornih nastopov (kratki do 5-minutni nagovor in 20-minutni govorni nastop).

Udeleženci in udeleženke se bodo pripravljali na kakovostno komunikacijo, kar pa brez teoretične predstavitve vloge slovenščine v sodobnem svetu ne bo mogoče; predstavitev različnih oblik govora in seznanitev z osnovnimi pravili kakovostnega javnega nastopa (iskrenost, spoštljivost in odgovornost do poslušalcev), govora (govorna tehnika) in slovenske knjižne izreke (pravorečje). Poleg tega se bomo ozrli tudi na pravopisno-jezikovna vprašanja, ki bodo udeležencem in udeleženkam delala težave oz. jih bodo zanimala.

 

 

CILJI:

·       izboljšanje (knjižnega iz)govora, saj je kakovosten govor nujen  za boljše poučevanje in seveda tudi sporazumevanje,

·       zavedanje različnih govornih položajev,

·       zavedanje lastnega govora in morebitnih motečih lastnosti le-tega,

·       kakovostnejše izražanje in komunikacija tako v pisnem kot govorjenem jezikovnem kodu.

 

Udeleženci in udeleženke bodo za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi.

Usposabljanje poteka v okviru Programa usposabljanja za kulturo kakovosti UL. V primeru, da ste se delavnice že udeležili, vas prosimo, da se ne prijavljate in s tem omogočite udeležbo kolegom in kolegicam.

 

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

"VSA PROSTA MESTA SO ZASEDENA"

 

Prijava poteka prek Sharepoint-a in je aktivirana prek aktivnega imenika vaše članice – za dostopanje uporabite svoje običajno uporabniško ime in geslo (kot npr. za vašo elektronsko pošto). Če se vam ob prijavi pokaže obvestilo »Kritična napaka«, vklopite »Združljivostni pogled«. To naredite tako, da kliknete »Orodja« -> »Nastavitve združljivostnega pogleda« -> »Dodaj« (s čimer se »uni-lj.si« prestavi v spodnje okno, kjer so dodana spletna mesta za združljivostni pogled).

 

Dodatne informacije: .

Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest, zaradi izrazito praktične in aktivne narave dela je število mest omejeno na 12.

Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni in zaposlene na Univerzi v Ljubljani.