Datum objave: 24.08.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 

Študentke in študenti Univerze v Ljubljani lahko do 31. avgusta 2021 prijavite svojo netehnološko oz. multidisciplinarno inovacijo na HUD RAZPIS Univerze v Ljubljani in soustvarite boljšo družbo za vse.

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Cilj HUDega razpisa je ponuditi študentom in študentkam 1. in 2. stopnje ter ekipam študentov, študentk priložnost za oblikovanje in predstavitev idej, rešitev, pa tudi potencialnih inovacij, ki bodo naslavljale izzive t. i. nove realnosti, ki smo jih poimenovali »Naprej k človeku«.

Ob zavedanju, kako nujno je povezovanje različnih disciplin za ustvarjanje resnične dodane vrednosti za družbo, doseganje trajnostnega razvoja in družbene blaginje, si prizadevamo v nabor inovacij, ki nastajajo na Univerzi v Ljubljani, pritegniti več netehnoloških rešitev oziroma multidisciplinarnih inovacij.

HUDa tema, HUDi izzivi: Naprej k človeku

Pandemija, ki ji znanost vztrajno odgovarja in nas rešuje iz primeža virusa ter njegovih variant, je posameznice, posameznike in družbo postavila v domala revolucionaren položaj ponovnega vzpostavljanja prav te družbe in druženja. Soočeni smo z izzivi, ki segajo od povsem individualnih sprememb, statistične podobe prebivalstva, delovanja trga dela, naraščanja domačega nasilja in razmišljanja o samomoru, (pre)nasičenosti z (dez)informacijami, pa vse do omejevanja uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V tej novi realnosti se bo potrebno tudi na novo »postaviti« in primerno odgovoriti na omenjene in še številne druge izzive.

Ne omejujemo vas na kategorijo inovacije, si pa želimo, da boste s svojim predlogom rešitve celovito odgovorili na zastavljene izzive.

HUDe spodbude

  • Denarna nagrada: 1.000 EUR za prvo nagrado, 500 EUR za drugo in 250 EUR za tretjo nagrado (bruto zneski).
  • Izobraževanje: prejme jo prvonagrajeni/a (posameznik ali ekipa), več informacij bo znanih kmalu!
  • PRENOS ZNANJA: ker si tako organizatorji razpisa kot prijavljeni kandidati in kandidatke želimo videti uresničitev inovacije in njeno uporabo v praksi, se s podelitvijo nagrade naše in vaše delo ne zaključi, pač pa dejansko šele začenja. Finalistom in finalistkam bomo namenili ustrezno podporo (Pisarne za prenos znanja in sodelavcev in sodelavk Univerze v Ljubljani), zato da bomo s skupnimi močmi inovacije približali trgu in uporabi.

HUDi snovalci, PRIJAVITE SE ZDAJ!

Postanite HUDi snovalci in snovalke inovacij. Prijavite rešitev, idejo, potencialno inovacijo in soustvarjajte boljšo družbo za vse.

Prijave (HUD vprašalnik) v elektronski obliki pošljite na elektronski naslov najkasneje do 31. avgusta 2021, do konca dneva.

Več informacij o HUDem razpisu najdete na spletni strani https://ppz.uni-lj.si/hud/.

HUD 2