V okviru Programa usposabljanj za kulturo kakovosti UL vabimo zaposlene UL na e-usposabljanje
RAZVOJ TRAJNOSTNEGA VODENJA V PRAKSI

Datum objave: 03.09.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

IZVAJALKA: izr. prof. dr. Judita Peterlin, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

TERMIN IN TRAJANJE: v petek, 10. septembra od 9.00 do 12.15 ure (4 andragoške ure)

NAČIN IZVEDBE: spletna izvedba na daljavo (s pomočjo videokonferenčnega sistema), udeleženci potrebujejo računalnik z dobro internetno povezavo, kamero in mikrofon.

ŠTEVILO MEST: do največ 30

UDELEŽENCI IN UDELEŽENKE:

  • Nepedagoški in pedagoški delavci, z odgovornostjo za vodenje,
  • Nepedagoški in pedagoški delavci, ki se pri svojem delu občasno soočajo z izzivi vodenja,
  • Zaposleni, ki se zanimajo za trajnostno vodenje. 

VSEBINA: Razvoj trajnostnega vodenja v praksi:

  • opredelili bomo vplivanje, vodenje in trajnostno vodenje na osebni in organizacijski ravni;
  • razmislili bomo, kaj potrebujemo, da bi bili trajnostni vodje, pri čemer nam bo sistematičen pregled omogočil model trajnostnega vodenja, ki je bil razvit na Univerzi Cambridge;
  • opredelili bomo priložnosti razvoja 23 praks trajnostnega vodenja po teoriji profesorjev Avery in Bergsteiner iz Inštituta za trajnostno vodenje;

Pokazali bomo štiri korake razvoja trajnostnega vodenja v konkretni organizaciji in ponazorili z vajami, ki jih udeleženci in udeleženke lahko vpeljete v svojo vsakodnevno prakso vodenja, tako na strateški, taktični kot operativni ravni. Obravnavali bomo trajnostno vodenje v teoriji in praksi ter pokazali piramido 23 praks trajnostnega vodenja, ki jo boste udeleženci in udeleženke lahko sami analizirali na izbranem primeru organizacije ter razmišljali o korakih, kako uvesti ali nadgraditi določene prakse trajnostnega vodenja v praksi. Zaključili bomo z diskusijo, kako bomo razvijali trajnostno vodenje v svojem kolektivu v prihodnje.

UČNI CILJI: Udeleženci:

  • spoznate različne modele in načine razvoja trajnostnega vodenja;
  • spoznate specifično pristop trajnostnega vodenja na osebni in organizacijski ravni;
  • se naučite sistematičnega pogleda na obravnavo trajnostnega vodenja; opredelite posamezne elemente trajnostnega vodenja po modelu, razvitem na Univerzi Cambridge in Inštitutu za trajnostno vodenje;

se naučite, kako lahko s svojimi sodelavci po korakih razviijate trajnostno vodenje v praksi.

PRISTOP: predavanje, delavnica, skupinsko delo, kombinacija različnih metod dela

PRIJAVNICA: na Sharepointu UL; dodatne informacije na ;

O IZVAJALKI: Izr. prof. dr. Judita Peterlin je zaposlena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer Katedri za management in organizacijo. Pri razvoju vodstvenih kadrov sodeluje tudi na inovativnem izobraževalnem programu, ki poteka na Zdravniški zbornici, in sicer Usposabljanju iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike, ki se izvaja v organizaciji Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa (ZRZM). Izpopolnjevala se je na mednarodnih inštitucijah: European Institute for Advanced Studies in Management (Bruselj, Belgija), Lehigh University, Iacocca Institute (Bethlehem, ZDA), WSB-NLU Univerza (Nowy Sacz, Poljska), St. Gallen University (St. Gallen, Švica) in Macquarie University Macquarie Business School in Institute for Sustainable Leadership (Sydney, Avstralija). Sodeluje pri sledečih predmetih: Management v angleškem jeziku, Temelji managementa in organizacije, Temelji managementa, Management v zdravstvu, Strateško vodenje in odgovornost in Napredni management. Aktivno sodeluje pri programski raziskovalni skupini, ki jo vodi prof. dr. Vlado Dimovski, obsegajoč področja teorije razvoja vodenja, managementa učenja in mnogoterih inteligentnosti in trajnostnega razvoja. Njeno raziskovalno področje so sodobni pristopi v managementu, še posebej pa se posveča razvoju vodij v učeči se organizaciji in družbeni inovaciji. V soavtorstvu s prof. dr. Vladom Dimovskim in prof. dr. Sandro Penger je leta 2009 objavila znanstveno monografijo Avtentično vodenje v učeči se organizaciji, leta 2013 je postala soavtorica monografije Napredni management, ki je izšla v zbirki Maksima Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, leta 2017 pa soavtorica knjige Advanced Management and Leadership Practice. V okviru Univerze v Ljubljani je aktivna pri promociji družbene inovacije in razvoja kurikuluma poslovnega in podjetniškega udejstvovanja študentov in poslovne skupnosti s širšimi dobrodejnimi učinki za družbo in naravo. Je koordinatorka Ekobralne značke EF za poslovne vede.

Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest, zaradi izrazito praktične in aktivne narave dela je število mest omejeno na 30. V primeru, da ste se delavnic že udeležili, vas prosimo, da se ne prijavljate in s tem omogočite udeležbo kolegom. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Vljudno vabljeni!