Datum objave: 10.09.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 V okviru Programa usposabljanj za kulturo kakovosti UL vabimo zaposlene UL na e-usposabljanje    

Oblikovanje ukrepov za izboljšanje poslovnih procesov na članicah UL

Usposabljanje je namenjeno pripravljavcem samoevalvacijskih, poslovnih in drugih poročil na članicah oz. UL, skrbnikom študijskih programov, zaposlenim v strokovnih službah, ki sodelujete pri poročanju, vodjem strokovnih služb in drugim, ki se v delovnem procesu srečujete z zastavljanjem ciljev, načrtovanjem, spremljanjem rezultatov in samoevalvacijo. Seznanili se boste z metodologijo oblikovanja ustreznih ukrepov za izboljšanje poslovnih procesov na članicah UL. Izvajalec bo z udeleženci pregledal primere dobre in slabe prakse oblikovanja ukrepov ter svetoval, kako slabe prakse odpraviti.

IZVAJALEC: prof. dr. Tomaž Čater, raziskovalec, predavatelj in svetovalec na področju managementa in organizacije, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Prof. dr. Tomaž Čater je redni profesor za področje managementa. Med njegovimi preteklimi in sedanjimi funkcijami na fakulteti velja izpostaviti funkcijo predstojnika Študija na daljavo, predstojnika Katedre za management in organizacijo ter vodje magistrskega programa Management v športu. Njegova glavna področja raziskovanja, poučevanja in svetovanja so konkurenčne prednosti podjetij, strateški management, družbena in okoljska odgovornost podjetij ter management v športu. Kot gostujoči profesor je med drugim deloval na univerzah v Indiani (ZDA), Chemnitzu in Regensburgu (Nemčija) ter Dubaju (ZAE). Je avtor ali soavtor 60 znanstvenih člankov v revijah, med katerimi je tudi večkrat nagrajeni članek v prestižni reviji Organizational Research Methods. Kot svetovalec svoje znanje prenaša tudi v poslovno prakso podjetij, kot so Domel, Elektro Gorenjska, Petrol, Voka Snaga, Zavarovalnica Triglav in mnoga druga.

TERMIN IN TRAJANJE: 4 pedagoške ure, v četrtek, 23. 9. 2021 ob 9:30

LOKACIJA: Zoom

VSEBINA: (1) povezava ukrepanja in managementa; (2) proces planiranja ukrepa; (3) proces uresničevanja ukrepa; (4) delavnica s primeri in diskusija.

NAMEN: Na usposabljanju se bodo udeleženci seznanili s pravilnim oblikovanjem ukrepov, kar olajša uresničevanje in spremljanje uresničevanja zastavljenih ukrepov. S podporo notranjim procesom na članicah želimo podpreti boljšo pripravo poslovnih poročil s poročilom o kakovosti in samoevalvacijo študijskih programov ter druge procese. Predstavljena bodo različno podrobna orodja v pomoč načrtovanju, oblikovanju in spremljanju uresničevanja ukrepov. Predvideno je, da jih uporabite glede na zahtevnost in prioriteto zastavljenih ciljev in ukrepov, zato ta orodja niso integrirana v poslovna in druga poročila (ni mišljeno, da se uporabljajo za vse ukrepe).

PRISTOP: (1) predstavitev o oblikovanju ukrepov s primeri; (2) delavnica z razpravo o primerih ukrepov članic UL, kot so jih poročale v samoevalvacijskih poročilih.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 15

PRIJAVNICA: na Sharepointu UL; dodatne informacije na ;

Prijava poteka prek Sharepoint-a in je aktivirana prek aktivnega imenika vaše članice – za dostopanje uporabite svoje običajno uporabniško ime in geslo (kot npr. za vašo elektronsko pošto). Če se vam ob prijavi pokaže obvestilo »Kritična napaka«, vklopite »Združljivostni pogled«. To naredite tako, da kliknete »Orodja« -> »Nastavitve združljivostnega pogleda« -> »Dodaj« (s čimer se »uni-lj.si« prestavi v spodnje okno, kjer so dodana spletna mesta za združljivostni pogled).

Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest, zaradi izrazito praktične in aktivne narave dela je število mest omejeno na 15.

V primeru, da ste se delavnic že udeležili, vas prosimo, da se ne prijavljate in s tem omogočite udeležbo kolegom.

Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni in zaposlene na Univerzi v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!