Datum objave: 07.10.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V Murski Soboti se je zaključil dvodnevni terenski študijski obisk v organizaciji EIT Food Hub Slovenija, nacionalnega stičišča za spodbujanje podjetništva in inovativnosti v slovenski agroživilski panogi, ki deluje v okviru Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Terenski študijski obisk je večdnevni strokovni interaktivni dogodek z aktivno udeležbo študentk, študentov, izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih institucij, agroživilskih podjetij, državne in lokalne uprave, interesnih združenj, medijev in ostalih relevantnih deležnikov v Sloveniji. Namenjen je spodbujanju dialoga v slovenskem kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji ter povezovanju z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami.

Prvi terenski študijski obisk EIT Food je potekal 29. In 30. septembra 2021 pod naslovom »Deep Dive Prekmurje 2021« v Murski Soboti. Dvodnevno dogajanje je bilo sestavljeno iz štirih programskih sklopov:

  • študijskih obiskov podjetij Panvita, Lušt, Mlinopek in Pomurske mlekarne.
  • študentskega hekatona, ki je naslavljal izzive trajnostne pridelave hrane in krožnega agroživilskega sistema, pomena porekla v agroživilstvu, vpliva sprememb prehranskih navad na tradicionalne panoge in pomena oskrbne verige vrednosti v proizvodnji hrane v Prekmurju.
  • srečanja z uglednim prekmurskim podjetnikom Stankom Polaničem, prekmurskimi agroživilskimi zagonskimi podjetji Posestvo Passero, pivovarna Overmura in Turistična kmetija Puhan ter Pomurskim tehnološkim parkom.
  • javnega foruma »Prekmursko agroživilstvo: Kje, kam, kako?« z udeležbo najvišjih predstavnikov Občine Murska Sobota, Skupine Panvita, podjetij Ocean Orchids in Kodila, gostilne Rajh, KGZ Murska Sobota in Pomurske gospodarske zbornice.

Izr. prof. dr. Aleš Kuhar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in vodja EIT Food Hub Slovenija je ob zaključku dogodka izpostavil: »Ključni cilj izvedbe terenskega študijskega obiska EIT Food je bil spodbujanje dialoga med glavnimi akterji prekmurskega agroživilstva, vzpostavljanju sodelovanja z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami, aktivirati mlade in spodbuditi javno razpravo o razvojnih možnostih kmetijskega in živilskega sektorja v Prekmurju. Odličen odziv vseh udeležencev, partnerjev in podpornikov dogodka so dokaz, da agroživilska panoga v Sloveniji potrebuje priložnosti, ki delujejo povezovalno, ključne izzive naslavljajo v konstruktivnem dialogu ter omogočajo neposredni stik med mladimi in ključnimi odločevalci v panogi. Agroživilstvo je visokokonkurenčna, izjemno dinamična in zahtevna panoga. Za uspešno delovanje v njej je potrebna transparenost tako med njenimi deležniki kot do naravnega okolja, urejeni vertikalni sistemi ter usmerjenost v potrošnika.«