Datum objave: 26.10.2021

Kategorija: Eutopia

Dogodki 

Spletni seminar zveze EUTOPIA o odprti znanosti – 25. oktober 2021

Odprta znanost je krovni izraz za prakse, usmerjene v izboljšanje preglednosti znanosti, sodelovanja v njej ter njene vključevalnosti in ponovljivosti ter izboljšanje dostopnosti njenih rezultatov in njihove ponovne uporabe. Poudarja sodelovanje, preglednost, dostopnost, kakovost in zanesljivost ter odprtost do družbe.

V okviru tega spletnega seminarja bodo strokovnjaki iz zveze univerz EUTOPIA in zunaj nje spregovorili o razlogih za izvajanje odprte znanosti ter predstavili koristne koncepte, pristope in prakse. Namen je podpreti raziskovalce, osebje in študente z univerz članic zveze EUTOPIA pri uporabi praks odprte znanosti v svojem vsakodnevnem delu.

Govorci bodo: 

 • Jean-Claude Burgelman, profesor politike odprte znanosti, Vrije Universiteit Brussel,
 • Hugh Shanahan, profesor odprte znanosti, Royal Holloway University, London,
 • Antica Culina, raziskovalka, Nizozemski inštitut za ekologijo NIOO-KNAW, koordinatorka, podatkovna zbirka in mreža študij populacij posameznih ptic SPI-Birds Network & Database.

Prijavite se tukaj.

.


Nov sklop delavnic z ambasadorjem zaposlitve »Selitev v/na ...«: Selitev na Švedsko! – torek, 26. oktober, 18.00 po srednjeevropskem času.
 

Ta popolnoma nov sklop delavnic z naslovom »Selitev v/na …« vam bo pomagal, da se pripravite na selitev v tujino, v vse države zveze. Prva delavnica se ukvarja s selitvijo na Švedsko.

Na njej bodo obravnavana naslednja vprašanja:

 • Kako najti stanovanje?
 • Kaj je treba nujno imeti na Švedskem?
 • Kako ravnati v stiku s švedskimi oblastmi?
 • Kaj storiti, ko zbolimo?
 • Koliko stane življenje na Švedskem?
 • Kakšno zavarovanje potrebujem?
 • Skupina izseljencev na Švedskem vam bo na voljo za vsa vaša vprašanja o tem, kako se bolje vključiti v novo državo in okolje ter kako se lotiti upravnih in socialnih postopkov.

Več informacij najdete tukaj, prijavite pa se tukaj.

Priložnosti

SPLETNI zimski šoli v Ljubljani – prijave do 5. decembra 2021/17. januarja 2022

Univerza v Ljubljani vas vabi, da se udeležite dveh zimskih šol, ki so ju pripravili. Vsi predmeti so vredni štiri kreditne točke in vsa predavanja bodo v angleščini.

1. GSERM Ljubljana, 10.–21. januar 2022

Globalna šola empiričnih raziskovalnih metod (GSERM) je visokokakovosten celovit program za poučevanje metodologije za doktorske študente, podoktorante in raziskovalce z vodilnih univerz ter strokovnjake zunaj akademskih krogov z vsega sveta. Prijave do 5. decembra 2021.
Podrobnosti o programu in prijava tukaj.

2. Doktorska zimska šola v Ljubljani, 14.–18. februar 2022

Doktorska zimska šola v Ljubljani prinaša enotedenska predavanja, namenjena doktorandom, podoktorskim študentom, akademikom in strokovnjakomUporabna analiza časovne vrste in napovedi s Stato in RUvod v podatkovno znanost s Pythonomin Kvantitativne raziskave s programom R Studio Ekonomska psihologijaPrijave do 17. januarja 2022

Podrobnosti o programu in prijava tukaj.


Program podoktorskih štipendij EUTOPIA-SIF – razpis za prijave za obdobje 2021/2022


Evropska univerza EUTOPIA vas z veseljem obvešča o drugem razpisu za prijavo za pridobitev štipendij iz programa podoktorskih štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA EUTOPIA-SIF v okviru ukrepa Marie Skłodowska-Curie za sofinanciranje MSCA COFUND za 21 podoktorskih štipendistov iz univerz zveze EUTOPIA.

Štipendije iz programa EUTOPIA-SIF omogočajo prepoznavnim mladim raziskovalcem, da v spodbudnem akademskem okolju zveze EUTOPIA oblikujejo lastne raziskovalne projekte. 

Obsežna raziskovalna mobilnost je sestavni del štipendij z dvema obveznima obdobjema napotitve: enim na drugo univerzo članico zveze EUTOPIA (univerzi sogostiteljici) in enim na zunanjo akademsko ali neakademsko partnersko institucijo z namenom spodbujanja podjetniškega duha štipendistov ter oprijemljivih raziskovalnih učinkov in inovacij. Poleg tega bodo imeli štipendisti dostop do pestrega programa usposabljanja, kariernega usmerjanja in akademskega mentorstva.

 • Razpis za prijave je odprt od 20. septembra 2021.
 • Od 20. septembra do 25. oktobra 2021 do 13.00 po srednjeevropskem času bo kandidatom kot pomoč pri iskanju raziskovalne skupine gostiteljice na voljo izbirna predprijavna faza.
 • Razpisni rok je 10. januar 2022 ob 13.00 po srednjeevropskem času.
 • Štipendiranje se bo začelo izvajati septembra 2022.

Ustrezno prijavno gradivo.

Prijavna platforma.

Opomnik

Nastopna seja Evropske študentske skupščine – prijave do 14. novembra

Študentje, poskrbite, da bo vaš glas slišan!

Skupnost evropskih univerz (EUC) je množična pobuda, katere namen je zbrati študente iz zvez evropskih univerz. Njen cilj je omogočiti vsem evropskim študentom, da se njihov glasi sliši na Konferenci o prihodnosti Evrope, ki so jo Evropska komisija, Evropski parlament in Evropski svet prvič organizirali 9. maja 2021.

V pripravah na konferenco, ki bo potekala marca 2022 v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, se bo nastopne seje Evropske študentske skupščine v okviru EUC udeležilo 200/300 študentskih predstavnikov iz vseh 41 zvez evropskih univerz. Skupaj boste obravnavali nekatere zahtevnejše izzive, s katerimi se EU danes spoprijema, da boste na koncu lahko evropskim oblikovalcem politik lahko podali priporočila. Vsi udeleženci bodo ob koncu projekta prejeli potrdilo o udeležbi. 
Prijavo oddajte tukaj.


Nov sklop mesečnih spletnih seminarjev UUKi (Universities UK International)


Obdobje po covidu-19 pušča za seboj kratko- in dolgoročne posledice za univerze.

Udeležujte se še naprej teh mesečnih spletnih seminarjev z našimi partnerji – z njimi želimo pomagati univerzam oblikovati mednarodne strategije.
 
Naslednji predvideni spletni seminar je:

 • Vpliv covida-19 na mednarodno izobraževanje in pot do okrevanja (The impact of COVID19 on international education and the road to recovery), 14. oktober 2021, v pogovoru z organizacijo Navitas: sklop prinaša poglobljen vpogled v globalni mednarodni študentski trg in ugotovitve glede prihodnosti skupaj s konkretnimi napovedmi glede leta 2022.
 • Vpliv tehnologije na strategije internacionalizacije (The impact of technology on internationalisation strategies), 25. november 2021, v pogovoru z organizacijo Pearson: obravnava vse večjo prisotnost tehnologije pri izvajanju in ocenjevanju izobraževanja, raziskuje koristi in omejitve tehnologije pri obravnavi pričakovanj in zahtev mednarodnih trgov in študentov.

Kliknite tukaj za dodatne informacije. Kliknite tukaj za prijavo.


Ekonomski vrh v Warwicku – Warwick Economics Summit, 4.–6. februar 2022

Ekonomski vrh v Warwicku (Warwick Economics Summit (WES)) išče študente iz zveze EUTOPIA, ki bodo nastopili kot ambasadorji in oblikovali delegacije, ki se bodo od 4. do 6. februarja 2022 udeležile hibridnega dogodka.

WES je največja akademska konferenca v Evropi, ki jo vodijo študenti, pokriva pa področja ekonomije, politike in širših družbenih znanosti. Virtualni vrh 2021 je privabil delegate z več kot 185 univerz in obravnaval najbolj pereča globalna vprašanja v zvezi s pandemijo covida-19.

WES2022 bo hibridni vrh, na katerem se bodo izmenjevali dogodki z neposredno fizično udeležbo in virtualni dogodki. Z vrhunskimi govorci, WES-blogi (na katerih študenti z vsega sveta pišejo o različnih temah), sklopom študentskih govorcev in svojim ekskluzivnim sklopom Spoznaj govorca (Meet the Speaker) ter številnimi dogodki za mreženje in kariernimi dogodki, ki omogočajo razpravo o svetovno pomembnih temah, ponujamo študentom edinstveno priložnost, da spoznajo globalne voditelje in študente z vsega sveta ter se od njih učijo.

Ekipa WES prisrčno vabi vse študente iz zveze EUTOPIA, da se udeležijo pestrega programa dogodkov v okviru WES2022. Več informacij o ambasadorskem programu najdete v tej brošuri.

Koledar 

25. oktober
Spletni seminar o odprti znanosti

26. oktober
Delavnica študentskih ambasadorjev o življenju izseljencev: »Expat life in Sweden«

14. november
Rok za prijavo na Evropsko študentsko skupščino

22.–26. november
Četrti teden zveze EUTOPIA – Barcelona

1. december
Rok za podoktorsko štipendijo na univerzi Vrije Universiteit Brussel

5. december
Rok za prijavo, Zimska globalna šola empiričnih raziskovalnih metod

10. januar
Rok za prijavo na drugi razpis podoktorskih štipendij SIF

17. januar
Rok za prijavo, Doktorska zimska šola v Ljubljani

4.–6. februar
Ekonomski vrh v Warwicku

Februar
Hekaton v Göteburgu (odprti izziv za inovacije)