Datum objave: 24.11.2021

Kategorija: Eutopia

Danes v središču pozornosti 

Teden zveze EUTOPIA v Barceloni

Teden zveze EUTOPIA v Barceloni! Od 22. do 26. novembra 2021

Teden zveze EUTOPIA v organizaciji UPF je tu! V okviru obsežnega programa, namenjenega vprašanjem dobrobiti planeta, bodo univerze iz zveze EUTOPIA razpravljale o prihodnosti evropskega visokega šolstva.

Namen dogodkov v okviru tega tedna je storiti korak naprej in pripraviti študente, profesorje, raziskovalce in drugo osebje, da v današnjih nemirnih časih postanejo opolnomočeni evropski državljani. Na ta hibridni dogodek, ki bo potekal ob fizični prisotnosti in v virtualni obliki, ste vabljeni vsi!

Program si lahko ogledate tukaj, prijavite pa se tukaj.

Partnerske novice 

Spletne predstavitve za perspektivne mednarodne študente, Univerza v Ljubljani, 25. novembra 2021 ob 14. uri po srednjeevropskem času

Pridružite se spletnim predstavitvam Univerze v Ljubljani, ki bodo potekale 25. novembra 2021 v angleščini. V okviru dogodka boste izvedeli vse o naših študijskih programih, možnostih študiranja, različnih poklicnih možnostih in študentskem življenju v Ljubljani.

Preživite dan na spletnih dogodkih, kjer se boste lahko pogovorili z osebjem in študenti ter dobili odgovore na vsa vprašanja, ki se vam porajajo po pregledu našega spletišča in brošur. Prijavite se tukaj.

Dogodki 

Mesečni seminar s štipendisti programa EUTOPIA SIF – 25. november 2021

V okviru programa podoktorskih štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA bodo potekali mesečni „seminarji s štipendisti“, na katerih bo 16 raziskovalcev, vpisanih v prvo skupino v letu 2021, predstavilo svoje raziskovalne projekte.

Govorca na tem prvem mesečnem seminarju bosta štipendista Antonios Drakopoulos in Maryna Shevtsova. Predviden je tudi čas za vprašanja za štipendiste in njihove odgovore o raziskovalnih temah.

Seminar bo potekal v četrtek, 25. novembra 2021, od 13.00 do 14.30 po srednjeevropskem času.

Zoom-povezava za seminar.


Konkurenčna prednost na konferenci o digitalnem gospodarstvu CADE 2022


Konferenca CADE bo tokrat potekala že osmič, in sicer od 13. do 15. junija 2022. Potem ko je zaradi pandemije covida-19 konferenca CADE lani potekala po spletu, se tokrat vrača v Benetke v kombinirani obliki, ki bo udeležencem omogočila fizično ali virtualno prisotnost.

Namen konference CADE je zagotoviti akademikom in izvajalcem v praksi, da si izmenjajo najnovejše raziskovalne rezultate in prakse na področju naslednjih raziskovalnih tem: odpornost, trajnostnost, odgovornost in identiteta. Podeljene bodo nagrade za najboljše delo, pa tudi za najboljše razvojno delo za raziskovalce na začetku poklicne poti in doktorande.

Vabimo akademike, izvajalce v praksi in oblikovalce politik, da se prijavijo. Če je mogoče, naj se prijavna dokumentacija nanaša na široko temo odpornosti, trajnostnosti, odgovornosti in identitete.

Rok za prijavo: 10. januar 2022 do 23.59 po vsakem času na svetu.

Več informacij najdete tukaj, kjer se tudi prijavite.

Priložnosti

Timsko delo zveze EUTOPIA TeamWork: nov medkampusni program za reševanje problemov na podlagi izzivov za študente! Poletje 2022

TeamWork je časovno krajši virtualni mednarodni program, ki bo potekal poleti 2022. Njegov namen je omogočiti spletno sodelovanje med večdisciplinarnimi ekipami študentov z univerz iz zveze EUTOPIA pri projektu ali izzivu izbrane organizacije. 

TeamWork študentom prinaša dragocene mednarodne in medkulturne izkušnje ter znanja in spretnosti, ki jim bodo omogočili boljšo zaposlitev ne glede na izbrano poklicno pot.

Partnerske organizacije in izzivi bodo izbrani na začetku leta 2022. Spremljajte nas za več informacij o načinu udeležbe.

Več informacij najdete tukaj.


Štipendije Fernandes Univerze v Warwicku: Gostujoče štipendije na Univerzi v Warwicku za raziskovalce iz zveze


Univerza v Warwicku vabi raziskovalce iz zveze EUTOPIA, da se prijavijo za gostujočo štipendijsko shemo štipendije Fernandes.

Te štipendije bodo raziskovalcem, zaposlenim v službah z možnostjo pridobitve naziva stalnega profesorja ali zaposlenim na začetnih akademskih položajih omogočile trimesečni obisk univerze v Warwicku (ki bo morda razdeljen na dva ali tri obiske) za razvoj dolgoročnega raziskovalnega sodelovanja.

Štipendisti, ki morajo imeti manj kot 10 let podoktorskih izkušenj, bodo prejeli štipendijo v višini 2.000 GBP na mesec, povračilo potnih stroškov v višini do 1.000 GBP ter povračilo stroškov za raziskave, podporo in usposabljanje v višini do 3.000 GBP.

Vloge se lahko pošljejo kadar koli in se bodo pregledovale vsak mesec, dokler ne bodo sredstva v celoti dodeljena. Gostovanje je treba zaključiti do konca leta 2022.

Za več informacij o upravičenosti, financiranju in postopku prijave si oglejte to spletišče ali pišite na .

Opomnik

Program podoktorskih štipendij EUTOPIA-SIF – razpis za prijave za obdobje 2021/2022

Evropska univerza EUTOPIA vas z veseljem obvešča o drugem razpisu za prijavo za pridobitev štipendij iz programa podoktorskih štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA EUTOPIA-SIF v okviru ukrepa Marie Skłodowska-Curie za sofinanciranje MSCA COFUND za 21 podoktorskih štipendistov iz univerz zveze EUTOPIA.

Štipendije iz programa EUTOPIA-SIF omogočajo prepoznavnim mladim raziskovalcem, da v spodbudnem akademskem okolju zveze EUTOPIA oblikujejo lastne raziskovalne projekte. 

Obsežna raziskovalna mobilnost je sestavni del štipendij z dvema obveznima obdobjema napotitve: enim na drugo univerzo članico zveze EUTOPIA (univerzi sogostiteljici) in enim na zunanjo akademsko ali neakademsko partnersko institucijo z namenom spodbujanja podjetniškega duha štipendistov ter oprijemljivih raziskovalnih učinkov in inovacij. Poleg tega bodo imeli štipendisti dostop do pestrega programa usposabljanja, kariernega usmerjanja in akademskega mentorstva.

  • Razpis za prijave je odprt od 20. septembra 2021.
  • Od 20. septembra do 25. oktobra 2021 do 13.00 po srednjeevropskem času bo kandidatom kot pomoč pri iskanju raziskovalne skupine gostiteljice na voljo izbirna predprijavna faza.
  • Razpisni rok je 10. januar 2022 ob 13.00 po srednjeevropskem času.
  • Štipendiranje se bo začelo izvajati septembra 2022.

Oglejte si ustrezno prijavno gradivo in prijavno platformo.


Nov sklop mesečnih spletnih seminarjev UUKi (Universities UK International)


Obdobje po covidu-19 pušča za seboj kratko- in dolgoročne posledice za univerze.

Udeležujte se še naprej teh mesečnih spletnih seminarjev z našimi partnerji – z njimi želimo pomagati univerzam oblikovati mednarodne strategije.
 
Naslednji predvideni spletni seminar je:

  • Vpliv covida-19 na mednarodno izobraževanje in pot do okrevanja (The impact of COVID19 on international education and the road to recovery), 14. oktober 2021, v pogovoru z organizacijo Navitas: sklop prinaša poglobljen vpogled v globalni mednarodni študentski trg in ugotovitve glede prihodnosti skupaj s konkretnimi napovedmi glede leta 2022.
  • Vpliv tehnologije na strategije internacionalizacije (The impact of technology on internationalisation strategies), 25. november 2021, v pogovoru z organizacijo Pearson: obravnava vse večjo prisotnost tehnologije pri izvajanju in ocenjevanju izobraževanja, raziskuje koristi in omejitve tehnologije pri obravnavi pričakovanj in zahtev mednarodnih trgov in študentov.

Kliknite tukaj za dodatne informacije. Kliknite tukaj za prijavo.


Ekonomski vrh v Warwicku – Warwick Economics Summit, 4.–6. februar 2022

Ekonomski vrh v Warwicku (Warwick Economics Summit (WES)) išče študente iz zveze EUTOPIA, ki bodo nastopili kot ambasadorji in oblikovali delegacije, ki se bodo od 4. do 6. februarja 2022 udeležile hibridnega dogodka.

WES je največja akademska konferenca v Evropi, ki jo vodijo študenti, pokriva pa področja ekonomije, politike in širših družbenih znanosti. Virtualni vrh 2021 je privabil delegate z več kot 185 univerz in obravnaval najbolj pereča globalna vprašanja v zvezi s pandemijo covida-19.

WES2022 bo hibridni vrh, na katerem se bodo izmenjevali dogodki z neposredno fizično udeležbo in virtualni dogodki. Z vrhunskimi govorci, WES-blogi (na katerih študenti z vsega sveta pišejo o različnih temah), sklopom študentskih govorcev in svojim ekskluzivnim sklopom Spoznaj govorca (Meet the Speaker) ter številnimi dogodki za mreženje in kariernimi dogodki, ki omogočajo razpravo o svetovno pomembnih temah, ponujamo študentom edinstveno priložnost, da spoznajo globalne voditelje in študente z vsega sveta ter se od njih učijo.

Ekipa WES prisrčno vabi vse študente iz zveze EUTOPIA, da se udeležijo pestrega programa dogodkov v okviru WES2022. Več informacij o ambasadorskem programu najdete v tej brošuri.

Koledar 

22.–26. november
Četrti teden zveze EUTOPIA – Barcelona

22. november
Delavnica z ambasadorjem zaposlitve: »Selitev v ... Združeno kraljestvo!«

25. november
Delavnica z ambasadorjem zaposlitve: »Pisanje znanstvenih člankov«

25. november
Spletna predstavitev za perspektivne mednarodne študente, Univerza v Ljubljani

29. november
Delavnica z ambasadorjem zaposlitve: »Komuniciranje znanosti«

1. december
Rok za podoktorsko štipendijo na univerzi Vrije Universiteit Brussel

13. december
Delavnica z ambasadorjem zaposlitve: »Selitev v ... Slovenijo!«

10. januar
Rok za prijavo na drugi razpis podoktorskih štipendij SIF

20. januar
Delavnica z ambasadorjem zaposlitve: »Priložnosti za delo v institucijah EU«

4.–6. februar
Ekonomski vrh v Warwicku

Februar
Hekaton v Göteborgu (odprti izziv za inovacije)