Datum objave: 03.12.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je podelil Prešernove nagrade študentkam in študentom Univerze v Ljubljani. Prešernove nagrade na področju znanosti in umetnosti že več desetletij podeljujemo le najboljšim.

V sedmih desetletjih podeljevanja Prešernovih nagrad se je sistem podeljevanj večkrat spremenil, a vedno so bila lahko nagrajena le dela, ki so odražala samostojnost, izvirnost in znanstveno odličnost. »Nagrajenke in nagrajenci predstavljate generacijo študentk in študentov, ki je izpolnila vse zahtevane kriterije. Ste mladi znanstveniki in umetniki, ki boste v prihodnjih letih in desetletjih vodili našo družbo. Družbo, ki je danes postavljena pred številne izzive, od epidemije bolezni covid -19 do klimatskih sprememb. Odgovore na vse zapletene probleme s katerimi se srečujemo, pa lahko da le znanost. Tista znanost, s katero ste se začeli spoznavati v okviru vaših raziskovalnih nalog in kateri boste, upam, vsaj nekateri, ostali zvesti tudi v prihodnje,« je povedal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Pomen znanosti za družbo je med drugim izpostavil tudi letošnji slavnostni govorec doc. dr. Jernej Buzeti s Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani: »Besede človeka imajo veliko moč. Še večjo dejanja. Toda, če ni zaupanja v sistem, znanost in sočloveka in če ni vere je vse ostalo zelo trhlo in prazno. In, če kdaj, potrebujemo ravno v tem obdobju zaupanje v najširšem smislu besede«. Poudaril je, da je dan, ko nehamo zaupati isto, kot če nehamo zaupati v življenje. In zato potrebujemo dan oziroma dni, ko nehamo govoriti; ne zaupam. »Pa naj se to nanaša na sočloveka, naše telo, ki nam vedno govori resnico ali cepiva, za katerimi stoji znanost in srčna prizadevanja številnih ljudi, da rešijo tvoje, moje in naša življenja,« je povedal.

Nagrajenci študentskih Prešernovih nagrad Univerze v Ljubljani za leto 2021 so:

ALJOŠA LOVRIĆ KRAPEŽ z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani za delo z naslovom Weltschmerz: Dramsko besedilo in razprava o gledališču krutosti in jeziku telesnega v njem. Mentorica in somentor: izr. prof. mag. Žanina Mirčevska in prof. dr. Tomaž Toporišič

ESTER PREMATE z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za delo z naslovom: Trofična diferenciacija in funkcionalna morfologija slepih postranic. Mentorja: doc. dr. Cene Fišer in dr. Simon Laurent

MATEJ MILIJAŠ JOTIĆ z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za delo z naslovom: Mehanizem delovanja insekticidnih proteinskih kompleksov iz gobe bukov ostrigar na membrane črevesnega epitela ličink koruznega hrošča. Mentorica in somentor: prof. dr. Kristina Sepčić in prof. dr. Rok Kostanjšek.

VIDA MAVER z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za delo z naslovom: Napovedovanje inflacije na osnovi inflacijskih pričakovanj: dinamični večfaktorski model. Mentor: prof. dr. Igor Masten

MAŠA VOZLIČ s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani za delo z naslovom: Vpliv fosfonskih prevlek na biokompatibilnost fluorescenčnih nanodelcev. Mentor in somentorica: doc. dr. Lovro Žiberna in izr. prof. dr. Darja Lisjak

VALENTINA RUTAR POLANEC s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani za delo z naslovom: Razvoj zelene stene za čiščenje sive vode in prenos toplote. Mentorica in somentorja: izr. prof. dr. Nataša Anastasova, prof. dr. Andrej Kitanovski in Bernhard Pucher

ALJAŽ KAVČIČ s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani za delo:
Mikroskopija in senzorika skozi sipajoča tkiva z uporabo optičnih mikroresonatorjev.
Mentor: doc. dr. Matjaž Humar

LOJZE ŽUST s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani za delo z naslovom: Metoda globokega učenja za napovedovanje poplavljanja morja. Mentorja: prof. dr. Matej Kristan in ddr. Matjaž Ličer

ROK KUNTNER s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za delo z naslovom: K rekonstrukciji pragrške nominalne morfologije. Mentor: Mentor in somentor: doc. dr. Matej Hriberšek, doc. dr. Luka Repanšek.

GAŠPER GAJŠEKin KLARA REŠETIČ z Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za delo z naslovom: Zasnova in razvoj večdisciplinarne blagovne znamke. Mentorica: doc. Petja Zorec.

MARUŠA LOBODA s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani za delo z naslovom: Raven razvitosti izvršilnih funkcij pri predšolskih otrocih. Mentorica in somentor: doc. dr. Milena Košak Babuder in izr. prof. dr. Janez Jerman.

TIM HORVAT s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za delo z naslovom:
Utemeljitev in obseg ustavnopravne sposobnosti gospodarskih družb.
Mentor: doc. dr. Aleš Novak