Datum objave: 17.03.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Prejemnice in prejemniki študentskih Prešernovih nagrad Univerze v Ljubljani so odprli serijo predavanj (Spre)govori znanost na M_odru. Univerza v Ljubljani (UL) je podprla že utečeni projekt M_oder Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), v okviru katerega študentke in študenti na javnih predavanjih v muzejih in galerijah predstavljajo izsledke svojih del. Ob pomoči strokovnjakinje za javno nastopanje v MGML Janje Rebolj študentke in študenti nadgradijo predstavitve in nastope ter se naučijo iz raziskovalnega dela ustvariti zgodbo za širšo javnost. Če želite predstaviti svoje delo, se obrnite na Janjo Rebolj (MGML): .

Gašper Gajšek in Klara Rešetič z Naravoslovnotehniške fakultete UL sta predstavila delo Zasnova in razvoj večdisciplinarne blagovne znamke. »Zavedala sva se pomembnosti javne predstavitve najinega dela, vendar sva bila mnenja, da najino delo govori samo zase. Sva bolj vizualna tipa in se izražava skozi fizične strukture, potem pa sva skozi vajo z mentorico Janjo Rebolj spoznala, da je tistim, ki ne poznajo najinega dela, ki se ne ukvarjajo z oblikovanjem, zelo pomembna besedna predstavitev,« o izkušnji na M_odru pravi Klara.

Matej Milijaš Jotić z Biotehniške fakultete UL je predstavil delo Mehanizem delovanja insekticidnih proteinskih kompleksov iz gobe bukov ostrigar (pleurotus ostreatus) na membrane črevesnega epitela ličink koruznega hrošča (diabrotica virgifera virgifera). Tudi zanj so bile priprave na javni nastop zelo dobrodošle: »Zdi se mi zelo pomembno, predvsem v današnjih časih, da se znanost posreduje širši javnosti. Z današnjo predstavitvijo sem pridobil dragocene izkušnje javnega nastopanja in predstavljanja znanstvenoraziskovalnega dela na poljuden način.«

Na M-odru so svoja dela predstavili še:

  • Ester Premate, Biotehniška fakulteta UL: Raziskovanje prehranjevalnih spletov v ekstremnih okoljih: primer podzemnih rakov na območju Dinaridov
  • Maša Vozlič, Fakulteta za farmacijo UL: Vpliv fosfonskih prevlek na biokompatibilnost fluorescenčnih nanodelcev
  • Aljaž Kavčič, Fakulteta za matematiko in fiziko UL: Mikroskopija in senzorika skozi sipajoča tkiva z uporabo optičnih mikroresonatorjev
  • Lojze Žust, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL: Metoda globokega učenja za napovedovanje poplavljanja morja

Če želite predstaviti svoje delo, se obrnite na Janjo Rebolj (MGML): .