Datum objave: 25.03.2022

Kategorija: Eutopia

Vse doktorske in podoktorske raziskovalke in raziskovalce UL vabimo k prijavi na razpis programa mobilnosti raziskovalcev EUTOPIA (EUTOPIA Researcher Mobility Programme). Z razpisom želimospodbuditi raziskovalno sodelovanje med raziskovalci in raziskovalkami univerz Zveze EUTOPIA. Prijave so odprte do porabe sredstev.

Program mobilnosti raziskovalcev podpira kratkotrajne raziskovalne obiske (2-3 tedne) raziskovalk in raziskovalcev šestih partnerskih univerz zveze EUTOPIA. Cilj programa je okrepiti raziskovalno sodelovanje v okviru zveze ter omogočiti izmenjavo strokovnega znanja in infrastrukture za razvoj skupnih raziskovalnih projektov.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavijo se lahko vsi raziskovalci in raziskovalke s šestih univerz (Vrije Universiteit Brussel, CY Cergy Paris Université, Univerza v Göteburgu, Univerza v Ljubljani, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni in Univerza v Warwicku) ter raziskovalci, raziskovalke globalnih partnerjev šestih univerz.

Kaj ponuja program mobilnosti?

Izbrani raziskovalci so upravičeni do povračila stroškov potovanja in bivanja v znesku do 3.000 evrov na raziskovalni obisk.

Program je odprt za vse znanstvene discipline in teme, spodbujajo pa se projekti, povezani s temo "Planetarne blaginje" (Planetary well-being). Projekti (raziskovalni obiski) bodo izvedeni na gostujoči instituciji v sodelovanju z izbranim gostujočim raziskovalcem ali raziskovalko, domača institucija pa bo povrnila stroške mobilnosti. Univerza v Ljubljani bo v skladu s programskim proračunom financirala štiri projekte, predvsem naslednje vrste:

  • klasični raziskovalni projekt (poudarek na znanstvenih ciljih);
  • inovacijski projekt (poudarek na raziskavah in razvoju, inovacijah in prenosu tehnologije) ali
  • projekt, ki se osredotoča na uporabo rezultatov raziskav in vključevanjem družbe. 

Več informacij najdete na spletni strani EUTOPIE. Z dodatnimi vprašanji pa se lahko obrnete na .