Datum objave: 17.05.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

17. maja obeležujemo mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji. Univerza v Ljubljani je posebej ponosna, da smo ravno na ta dan s strani Mestne občine Ljubljana prejeli certifikat LGBT prijazno okolje.

Na Univerzi v Ljubljani cenimo raznolikost in spodbujamo vključujoče akademsko okolje, kjer ni prostora za diskriminacijo na podlagi spola, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja oziroma telesne oviranosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja, članstva v političnih, sindikalnih, študentskih in drugih organizacijah, nacionalnega, etničnega ali socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega statusa, izobrazbe, spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza ali diskriminacijo na podlagi druge osebne okoliščine.

S pridobljenim certifikatom se bomo zavzemali za boljše razumevanje temeljnih človekovih pravic LGBT+ oseb, vključujoče okolje za LGBT+ sodelavce in sodelavke, dvig osveščenosti zaposlenih pri zagotavljanju ponudbe in storitev LGBT+ uporabnic in uporabnikov in povečanju občutljivosti za zaznavanje kršitev pravic LGBT+ oseb v delovnem in uporabniškem okolju.

Certifikat prejemamo s ponosom in veliko mero odgovornosti za nadaljnje soustvarjanje in ohranjanje akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na njihove osebne okoliščine. Raznolikost bogati.