Datum objave: 18.05.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič se je 16. in 17. maja 2022 udeležil Vrha evropskih univerz (The Europe University Summit 2022) z naslovom »Zavezništva za prihodnost: premostitev izobraževanja po Evropi«. Srečanje je organizirala priznana britanska akademska platforma Time Higher Education (THE) v partnerstvu z zvezo EUTOPIA na Univerzi Pompeu Fabrav Barceloni. Vrh evropskih univerz je bil uvodni dogodek pred konferenco UNESCA na temo visokošolskega izobraževanja, ki bo potekala od 18. do 20. maja 2022 v Barceloni.

Srečanje, ki so se ga udeležili najvišji predstavniki in predstavnice evropskih univerz ter evropskih in mednarodnih visokošolskih institucij, je bilo namenjeno razpravam o prednostih evropskih univerzitetnih združenj pri izgradnji naprednega visokošolskega sistema ter o vplivu sodelovanja in izmenjave znanja na evropski in svetovni ravni.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je poudaril pomen aktivnega vključevanja študentk, študentov, profesoric, profesorjev in administrativnega osebja v evropska združenja. Graditi je treba na pripadnosti združenjem, saj bo le tako mogoče vzpostaviti skupne aktivnosti in programe ter skupno evropsko diplomo.

Prorektorica za študijske in študentske zadeve na Univerzi v Ljubljani prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat je dejala, da imajo članice znotraj evropskih združenj več priložnosti za proaktivnost v primerjavi z bolonjsko reformo, ki je želela poenotiti evropski visokošolski prostor. Meni, da morajo biti združenja odprta in multilateralna. Prednost združenj vidi v skupnem nastopu ter možnosti, da lahko sama ustvarjajo instrumente za merjenje kakovosti in vrednosti institucij. Poleg tega raznolik prostor omogoča učenje drug od drugega, združenja, ustvarjena na podlagi preteklih poznanstev in sodelovanja, pa pripomorejo tudi k večjemu zaupanju med partnerji. Dr. Vidmar Horvat je še izpostavila, da se v 21. stoletju soočamo z nenehnimi krizami (vojne, finančne krize, klimatske spremembe, covid-19), kar vpliva tudi na delo v okviru visokošolskega prostora in zahteva prilagoditev ter skupne odzive na globalne spremembe.