Datum objave: 13.06.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 V okviru Rektorske konference Republike Slovenije(RKRS) so se na Univerzi v Ljubljani srečali rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič, rektorica Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdija Kutnar in rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Boštjan Golob. Tretja letošnja redna seja Rektorske konference RS, ki ji trenutno predseduje Univerza v Ljubljani, je bila namenjena obravnavi aktualnih zadev s področja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Člani RKRS so uskladili stališče glede stabilnega financiranja v okviru novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je začel veljati v začetku tega leta.

Glede izvajanja novega Zakona za urejanje položaja študentov je RKRS ponovno pozvala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport k čimprejšnjemu sprejetju pravilnika ob upoštevanju predlogov RKRS.

Člani RKRS so se dogovorili, da bodo sodelovali pri prenovi sistema vrednotenja raziskovalnega in pedagoškega dela v smeri kvalitativnega ocenjevanja.

Rektorska konferenca RS (RKRS) je neformalno združenje, katere člani so rektorji štirih univerz v Republiki Sloveniji. Združenje je nastalo kot oblika sodelovanja med slovenskimi univerzami in drugimi visokošolskimi in znanstvenoraziskovalnimi institucijami, državo, družbo, slovenskimi in mednarodnimi organizacijami ter združenji in je eden od pozitivnih učinkov bolonjske prenove. RKRS aktivno sodeluje v evropskem in mednarodnem prostoru in je polnopravna članica Združenja evropskih univerz (The European University Association - EUA).