Datum objave: 21.06.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vključenost je ena od temeljnih vrednot, ki jih podpira Zveza EUTOPIA, zato si vse partnerske univerze prizadevajo za izvajanje politik vključevanja v visokem šolstvu. EUTOPIA o tej temi organizira strokovni seminar, ki je potekal 17. junija 2022, na kampusu Univerze CY Cergy Pariz.

EUTOPIA gradi vključujočo univerzo prihodnosti, zato skozi različne naracije raziskuje prikrajšanost ter oblikuje strategije, pobude in metode za vključevanje različnih prikrajšanih skupin tako v akademskem svetu kot vsakdanjem življenju. Zagotavlja enake možnosti izobraževanja za vse skupine študentk in študentov, še posebej za tiste, ki so prikrajšani zaradi svojega spola, rase, etnične pripadnosti, priseljenskega porekla, ekonomskega statusa, invalidnosti itd. EUTOPIA razvija priporočila in pobude za spodbujanje enakosti in vključevanja prikrajšanih skupin ter gradi strokovno znanje o tem, kako bi lahko evropska načela odprtosti in vključenosti uporabili v visokošolskih ustanovah v vseh evropskih regijah, vključno z Zahodnim Balkanom.

Vključujoče visokošolsko izobraževanje prispeva k individualnemu razvoju in blaginji ter povečuje možnosti izobraževanja. Visokošolske ustanove tako delujejo kot neposredni vzorniki širši družbi in pomagajo pri transformativnem razvoju socialne pravičnosti in vključenosti. EUTOPIA je vsak dan korak bližje pri izvajanju le-tega.

O tej temi je EUTOPIA pripravila strokovni seminar z naslovom Premostitev razlik: oblikovanje visokošolskih politik skozi naracijo vključenosti (»Bridging the Gap: Designing Higher Education Policies through Inclusion Narratives«), ki je gostil številne govorce, od študentk in študentov, strokovnjakinj in strokovnjakov, do članov Evropskega parlamenta. Univerzo v Ljubljani je zastopala izr. prof. dr. Petra Videmšek s Fakultete za socialno delo UL, ki v okviru EUTOPIE vodi delovni sveženj Spodbujanje vključevanja in enakopravnih družb.

Projekt EUTOPIA in tudi tokratni seminar je pokazal, da so partnerske univerze oblikovale in zagotovile raznolike mehanizme vključevanja prikrajšanih skupin in se zavzele za vključenost prikrajšanih skupin v govor o njih samih, a izziv ostaja, kako razviti in oblikovati kulturo poslušanja. Tisto, k čemur moramo stremeti, je oblikovanje strategij poslušanja, kajti poslušanje je mnogo več kot to, da lahko ljudje govorijo. Poslušanje je ključ za preverjanje tega, kar slišimo in je hkrati načrtovanje korakov, kam želimo priti. Šele na ta način bo sklenjen krog vključevanja.

Več o seminarju si preberite tukaj.