Datum objave: 10.08.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Znova iščemo najboljše inovacije Univerze v Ljubljani. Rektorjeva nagrada je tradicionalno tekmovanje, ki ga organizirata Univerza v Ljubljani (UL) in Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI). Letošnja novost je, da smo dvema kategorijama dodali še tretjo. Pod okrilje Rektorjeve nagrade se namreč seli lani pilotno izveden HUD razpis. Rok za prijavo na razpis za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo je 18. september 2022 do 23.59 ure.

Tri kategorije

 1. Študentke, študenti, alumne, alumni, za katere velja, da od zaključka študija do datume prijave ni minilo več kot dve leti. PRIJAVA INOVACIJE
 2. Zaposlene/zaposleni, raziskovalke/raziskovalci in pedagoške delavke/delavci UL lahko na tekmovanje prijavijo inovacije, za katere velja, da je predstavljena inovacija v lasti UL oz. v vsaj 50 % (če sta solastnici/solastnika dva) oz. v vsaj 30 % (če je inovacija v solastništvu treh ali več organizacij). PRIJAVA INOVACIJE
 3. NOVO Družbene inovacije – ta kategorija je namenjena izključno študentkam in študentom 1. in 2. stopnje, ki želijo s svojo inovacijo rešiti katerega od perečih družbenih problemov. Lani pilotno izveden HUD razpis se torej seli pod okrilje Rektorjeve nagrade za naj inovacijo. PRIJAVA INOVACIJE

Članice/člani raziskovalnih skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študentke/študenti, alumne/alumni drugih univerz, vendar mora v tem primeru vodja skupine izpolnjevati zgornje pogoje.

Zakaj se prijaviti?

 • NAGRADNI SKLAD 18.000 € (6.000 € za posamezno kategorijo).  Tekmovali boste v eni od treh kategoriji. Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič bo zmagovalcu vsake kategorije podelil nagrado 3.000 €, drugo uvrščenemu 2.000 € in tretjemu 1.000 €.
 • DELAVNICE oblikovanja poslovne ideje, zaščite intelektualne lastnine ter nastopanja in predstavitve vaše ideje pred komisijo (pitching).
 • OCENA komercialnega potenciala ideje.
 • Najboljše/najboljši boste imeli možnost vstopiti v program LUI, kjer vam bomo pomagali pri pridobitvi finančnih virov ter dostop do investitork/investitorjev in gospodarstvenic/gospodarstvenikov.

Prijaviteljice/prijavitelji se s prijavo zavežejo, da bodo sodelovali v obveznem izobraževalnem delu programa tekmovanja.

Kaj moram narediti?

 1. Prijavi svojo inovacijo ali podjetniško idejo.
 2. Udeleži se pripravljalnih delavnic.
 3. Predstavi svojo idejo v 3 minutah pred strokovno komisijo, predstavnicami/predstavniki gospodarstva in akademskega sveta.
 4. Nadaljuj svojo podjetniško pot na LUI, kjer ti bomo pomagali pri uspešnem vstopu na trg oz. se poveži s Pisarno za prenos znanja UL, kjer ti bomo pomagali pri komercializaciji inovacije.

Pomembni datumi

 • Do vključno 18. septembra (23:59) je rok za oddajo prijav.
 • Med 26. septembrom in 21. oktobrom bodo potekale pripravljalne delavnice na temo: Oblikuj poslovno idejo, Kratka predstavitev (pitch), Zaščita intelektualne lastnine in Trening predstavitve ideje ter za tekmovalce v 3. kategoriji  delavnica iz področja družbenih inovacij.
 • Med 24. oktobrom in 31. oktobrom bo potekal izbor finalistk in finalistov  – predstavitev tekmovalk/tekmovalcev pred ožjo strokovno komisijo (3-članska komisija).
 • 10. november 2022: predstavitev finalistk, finalistov, razglasitev zmagovalk, zmagovalcev in podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani.

Merila ocenjevanja

 • jasnost opisa ideje,
 • inovativnost projekta,
 • tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
 • raven tveganja glede na ocenjen tržni potencial,
 • velikost tržnega potenciala
 • izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
 • kakovost ekonomike projekta,
 • kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
 • primernost ekipe za izvedbo projekta,
 • kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
 • razvitost inovacije,
 • vpliv na izboljšanje kakovosti življenja,
 • družbena odgovornost projekta,
 • projekt ni v nasprotju z etiko in moralo,
 • triminutna predstavitev ideje.

Imate vprašanja?

Pišite na ali pokličite na telefonsko številko 01 620 34 82.