Datum objave: 14.09.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Za nami je obdobje velike negotovosti in s prehodom v postkoronsko obdobje ponovno odpiramo prostor za razprave o prihodnosti in razvoju visokošolskega učenja in poučevanja. V sredo, 21. 9. 2022, bomo na mednarodni konferenci ob zaključku projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), v Stekleni dvorani Grand Hotela Union Eurostar, v Ljubljani, delili mednarodne izkušnje in spregovorili o trendih v razvoju visokošolskega učenja in poučevanja v različnih nacionalnih prostorih ter inovacijah učenja in poučevanja evropskih univerz. Predstavili bomo tudi ključne rezultate in učinke projekta.

S projektom INOVUP smo konzorcijski partnerji (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu) v zadnjih letih bolj sistematično pristopili h krepitvi kakovosti poučevanja ter uveljavljanju prožnejših in inovativnih oblik poučevanja. S stalnim spremljanjem in podpiranjem področja, z usposabljanji ter nizom podpornih mehanizmov smo omogočili tudi povezovanje visokošolskih učiteljic, učiteljev in sodelavk, sodelavcev ter odprli prostor za izmenjavo mnenj, izkušenj, dobrih praks in s tem nadgradnjo obstoječih načinov delovanja. Podporno vlogo usposabljanjem je zagotovil pregled obstoječega stanja ter priprava didaktičnih gradiv kot podpora pedagoškemu osebju pri premagovanju vsakodnevnih izzivov, povezanih z uvajanjem sodobnih načinov učenja in poučevanja.

Projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je v štirih letih odprl številne pomembne razprave. Začeli smo s posvetom o izzivih in priložnostih pri uvajanju inovativnih in prožnih oblik učenja in poučevanja, nadaljevali z izzivi in dilemami visokošolskega poučevanja in razpravo o potrebah visokošolskih učiteljic, učiteljev za pedagoško odličnost. V času izjemnih okoliščin smo soočali poglede na spremenjeno podobo visokošolskega izobraževanja. Izmenjevali smo tudi načine in dobre prakse vzpostavljanja odnosov s študenti, ki vodijo v visoko zavzetost in kakovostno znanje ter se soočali z utemeljitvami povezovalne vloge univerze pri razvoju znanja, družbe in umetnosti.

Z zaključnim posvetom nadaljujemo premislek o tem, kako ohraniti pozornost in stalno podporo za razvoj celovite pedagoške usposobljenosti vključno z ozaveščanjem o pomenu visokošolske didaktike ter sodobnih, prožnih in inovativnih oblikah učenja in poučevanja.

Povezava na program in prijavo: https://www.inovup.si/konferenca

INOVUP small