Datum objave: 23.09.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS), ki ji trenutno predseduje Univerza v Ljubljani, se je na današnji seji seznanila s sklepom Vrhovnega sodišča I Up 34/2022 in nadaljevala delo v sestavi: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Nova Univerza in Univerza v Novem mestu. Članice RKRS so začele razpravo o načinu delovanja RKRS v razširjeni sestavi, ki se bo nadaljevala na prihodnjih srečanjih. 

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič, predsedujoči RKRS, je članice informiral o zaključenem delu delovne skupine pri pristojnem ministrstvu za izobraževanje za pripravo novele Zakona o visokem šolstvu. Po predstavitvi dela delovne skupine RKRS za plačni sistem so članice RKRS podprle nadaljnje aktivnosti te delovne skupine v začrtani smeri.