Datum objave: 03.11.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektorjeva nagrada je tradicionalno tekmovanje, ki spodbuja inoviranje na Univerzi v Ljubljani in pomaga inovatorjem na poti do trga. Že tretje leto zapored smo tekmovanje razdelili v dve kategoriji: 1. kategorijo študentk in študentov, alumen in alumnov in 2. kategorijo raziskovalk in raziskovalcev, redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. Letos kot novost dodajamo tudi kategorijo družbenih inovacij. Pod okrilje Rektorjeve nagrade se namreč seli lani pilotno izveden HUD razpis. V okviru te kategorije lahko sodelujejo študentke in študenti 1. in 2. stopnje, z idejami, rešitvami in inovacijami za izzive družbe.

Konec oktobra je potekalo polfinalno tekmovanje, na katerem so se tekmovalci predstavili pred strokovno komisijo. Kdo so zmagovalci letošnje Rektorjeve nagrade, bomo razkrili na svečani podelitvi, ki bo letos potekala v okviru zaključka UNI.MINDS festivala, 10.11.2022 med 18.00 in 19.30 uro. Prenos v živo si lahko ogledate na platformi Hubilo, kamor se registrirate na naslednjem linku: https://events.hubilo.com/uniminds-2022/register. V vsaki kategoriji bo rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič podelil za 1. mesto - 3000 evrov nagrade, 2. mesto - 2000 evrov nagrade in 3. mesto 1000 evrov nagrade.

 

KATEGORIJA ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTI TER ALUMNI

Wibuba Bar

Članice podjetniške skupine: Patricija Kunstek, Ivana Turnšek, Suzana Kralj (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), Nina Maček (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)

WiBuBa bar je sklop treh granola ploščic, katerih namen je zagotoviti optimalen razvoj ploda in dojenčka skozi ustrezno prehrano matere in partnerja. Vsaka izmed ploščic je posebej načrtovana mešanica živil, ki vsebujejo najpomembnejša hranila za (bodočo) nosečnico in njenega partnerja ter doječo mater v obdobjih zanositve (WISH bar), nosečnosti (BUMP bar) in dojenja (BABY bar). Izdelki ne vsebujejo glutena, imajo ugodno hranilno in energijsko sestavo ter mehko sredico za poseben gurmanski užitek. 

PsyAI

Člani podjetniške skupine: Lev Avberšek, Ajša Džindo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), Jakob Mraz (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani/KU Leuven)

Umetna inteligenca in veliko podatkovja sta izraza, o katerih dandanes slišimo že skoraj na vsakem koraku in imata velik vpliv na naše življenje – od algoritmov socialnih omrežij do medicinske diagnostike. PsyAI želi uporabo umetne inteligence in velikega podatkovja razširiti na področje zdravljenja duševnih motenj. Psihiatrična diagnostika dandanes temelji predvsem na opisih simptomov, ne pa tudi na poznavanju biologije motnje, ter ni dobro prilagojena specifičnim lastnostim vsakega posameznika. Znanstvene raziskave kažejo, da je uporaba umetne inteligence v psihiatrični diagnostiki ne le mogoča, temveč tudi visoko uspešna. Programsko okolje PsyAI bo na podlagi kompleksnih analiz množice različnih podatkov – od slik možganov in krvnih izvidov do psiholoških vprašalnikov in demografskih podatkov – natančno preučilo osebni profil posameznika, in tako strokovnjaku na področju duševnega zdravja (kliničnemu psihologu in/ali psihiatru) pomagalo pri postavljanju diagnoz in izbiri primernega načina zdravljenja. Na takšen način želimo omogočiti večjo personifikacijo psihoterapevtskih storitev, hkrati pa strokovnjaku ponuditi digitalnega asistenta, ki bo svoje predloge utemeljeval na veliki količini objektivnih in subjektivnih podatkov, in tako prispeval k povišanju zanesljivosti in veljavnosti v procesu, s tem pa navsezadnje tudi k uspešnosti terapije. Ker se v ekipi PsyAI zavedamo pomembnosti preventive, in ker želimo dostopnost inovacije razširiti tudi med laično prebivalstvo, načrtujemo na dolgi rok razviti tudi orodje, ki bo omogočalo varno in ažurno komunikacijo med klientom in terapevtom. Bistvo naše inovacije temelji na poudarku, da je digitalizacija usmerjena k človeku.

Vodotopni kanabinoidi

Člani podjetniške skupine: Jure Zekič (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani), znan. sod. dr. Mitja Križman (KI), znan. sod. dr. Primož Šket (KI), znan. sod. dr. Alojz Anžlovar (KI), znan. sod. dr. Barbara Zupančič (KI), prof. dr. Jože Grdadolnik (KI)

Trg kanabinoidov je v zadnjem času vse bolj v porastu, uporaba kanabinoidov pa je že danes precej raznovrstna. Kljub temu pa obstaja še vedno ena, nezanemarljiva ovira z vidika njihove uporabnosti – niso topni v vodi. Možnost raztapljanja v vodi bistveno poveča splošno uporabnost pravzaprav katerekoli substance. Zato ne preseneča, da že obstajajo različni pristopi tudi k povečevanju vodotopnosti kanabinoidov, ki se v praksi pogosto ne izkažejo za najbolj optimalne, uporabnost takih produktov pa je posledično dokaj omejena. V naši ekipi smo uspeli razviti pristop, ki omogoča povečanje vodotopnosti praktično vsem kanabinoidom, končni produkt pa ima lastnosti prave raztopine – ta je bistra, se ne poseda, je stabilna, navsezadnje pa je tudi sama priprava enostavna in poceni. Poleg tega naš pristop omogoča tudi raztapljanje celotnih konopljinih ekstraktov (smol), kar še dodatno poveča možnosti uporabe. Opazili smo tudi, da so v naši raztopini stabilizirane sicer dokaj nestabilne kislinske kanabinoidov. Zaradi vseh navedenih prednosti pričakujemo, da bi naš produkt lahko bil zanimiv za že precej bogato in še vedno naraščajoče tržišče konopljinih izdelkov.

 

KATEGORIJA RAZISKOVALCI

Stablezyme

Člani podjetniške ekipe: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl, Tadej Menegatti in Žan Lavrič (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani)

Prehod industrije na okolju prijazne tehnologije se kaže tudi v trendu povečane uporabe encimov kot biokatalizatorjev za proizvodnjo zdravil, kemikalij, živil in energije. Industrijska uporaba encimov je omejena predvsem zaradi nestabilnosti teh molekul in njihove visoke cene, zato je zmožnost njihove daljše uporabe v pretočnih sistemih bistveno za povečano implementacijo ter okolju prijaznih katalizatorjev. Inovacija se osredotoča na pripravo in dolgotrajno uporabo stabilnih encimskih pripravkov z visoko zadržano aktivnostjo. V ta namen smo uporabili nov pristop na osnovi mikropretočnega sistema, ki omogoča pripravo zelo stabilnih in homogenih encimskih pripravkov do velikosti 100 nm. Nadaljnja in situ implementacija tako stabiliziranih encimov v membranski mikroreaktor omogoča razvoj kontinuirnega procesa z visoko zadržano encimsko aktivnostjo in odlično stabilnostjo. Mikroreaktor in potrebno količino encima je mogoče optimizirati na osnovi matematičnega modeliranja, membrano z encimom pa je mogoče po potrebi menjati. Na osnovi povečanja števila mikroreaktorskih enot lahko v nadaljevanju enostavno in hitro povečamo kapaciteto proizvodnje. Tehnologijo smo preizkusili v laboratorijskih pogojih in dosega 4. stopnjo tehnološke pripravljenosti. Doslej smo testirali in optimizirali postopek za dva industrijsko zelo pomembna encima, ki dosegata do 87 % ohranjene aktivnosti, predvsem pa izkazujeta nekajkrat izboljšano operacijsko stabilnost v primerjavi s prostimi encimi. Naš produkt je torej mikroreaktorski sistem, načrtovan in prilagojen za specifični proces, ki vsebuje membrano s stabiliziranim encimom, ki predstavlja neke vrste "kartušo". Slednjo je po izrabi mogoče nadomestiti z novo, ki bi jo uporabnikom zagotavljali po naročilu. Sistem bo zagotavljal uporabniku prijazno "plug-and-play" uporabo.

Kavitacija za čiščenje odpadnih voda

Člani podjetniške skupine: Jurij Gostiša (Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani), Mojca Zupanc in Matevž Dular s podporo Laboratorija za vodne in turbinske stroje in raziskovalne skupine CABUM.

Kavitacija je pojav uparjanja zaradi nenadnega padca tlaka pod uparjalni tlak, pri katerem pride do pojava, rasti in kolapsa t.i. kavitacijskih mehurčkov. Pri kolapsu se sprosti velika količina energije v obliki lokalno ekstremno povišanega tlaka in temperature in s tem mehanski, termični in kemijski učinki, ki jih izkoriščamo z rotacijskim generatorjem hidrodinamske kavitacije (RGHC). Tovrstni tipi naprav so znanosti poznani že nekaj časa, pri čemer pa zgolj naša naprava izkorišča mehanizem generacije kavitacije v nizkotlačni sledi za topim elementom na rotirajočem disku in vsiljeno osciliranje kavitacijskega oblaka zaradi interakcije rotorskih in statorskih elementov. S tem je naprava robustna, manj občutljiva na mašenje in sposobna učinkovito zagotoviti agresivne kavitacijske pogoje. Ekstremni pogoji, ki se pojavijo pri kavitaciji zagotavljajo edinstveno kemično in mehansko okolje, ki ga je mogoče izkoristiti na številne različne načine, od vodenja kemičnih reakcij, do odstranjevanja organskih mikroonesnažil v čistilnih napravah, uničevanja mikroorganizmov in virusov ter dezintegracijo odpadnega blata. Znanstveniki pripisujejo kavitaciji izjemen potencial za procesiranje tekočin na širokem spektru področij kot na primer čiščenje bazenskih vod, uničevanje bakterije legionelle v bolnišničnih vodah, uporaba za čiščenje vode pri pridelovanju hrane s sistemi akvaponike, idr. Eno kritičnih problemov družbe na globalni in lokalni ravni je odpadno blato, ki nastaja kot produkt pri čiščenju odpadnih voda v centralnih čistilnih napravah. Te proizvedejo v Sloveniji 35 000 ton blata letno (v EU 13 mio ton), ki ga doma nismo sposobni trajnostno obdelati in deponirati. Blato ni primerno za odlaganje na kmetijske površine, sežig ni urejen, kapacitete za proizvodnjo bioplina pa so nezadostne, zaradi česar smo popolnoma odvisni od izvoza. Ob nedavnem dvigu cen se je ta izkazal kot razlog za pojav številnih divjih odlagališč in skorajšnjo ekološko katastrofo. Obravnava odpadnega blata kot vira surovin in energije, ne kot neželenega končnega produkta je prvi korak k trajnostni obdelavi odpadne vode, pri čemer je osvajanje novih tehnologij procesiranja kot je hidrodinamska kavitacija izrednega pomena.

Mobilni robotski sistem z računalniškim vidom za nadzor in manipulacijo rastlin in plodov v rastlinjaku

Člani podjetniške skupine: Matjaž Mihelj, Sebastjan Šlajpah, Janez Perš, Vitomir Štruc, Marko Munih, Marija Ivanovska, Matevž Semolič, Blagica Blaževa (vsi s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani)

Kmetijstvo se sooča z izzivom vedno večjega povpraševanja po hrani, čeprav kmetijsko-živilska industrija že zdaj porabi prevelike trajnostne površine in količino sladke vode ter znatno prispeva k emisijam toplogrednih plinov. En od ključnih tržnih sektorjev je pridelava hrane v rastlinjakih, kjer z inovacijo naslavljamo robotizacijo opravil. Poudarek je primarno na rastlinjakih s paradižniki, čeprav je tehnologija zasnovana splošneje. Z modularno robotsko platform rešujemo sledeče izzive: 1) spremljanje plodov za namen napovedovanja zrelosti in količin pridelka na osnovi barvnih in globinskih slik ter metod globokega učenja, 2) zgodnje ugotavljanje bolezni in škodljivcev na rastlinah z uporabo generativnih modelov nevronskih mrež v konceptu detekcije anomalij s ciljem zmanjšanja uporabe fitofarmacevtskih sredstev in 3) robotsko manipulacijo rastlin za namen zmanjšanja fizičnih obremenitev zaposlenih.

 

KATEGORIJA HUD RAZPIS

WrapUp tortilje

Člani podjetniške skupine: Meta Brkopec, Eva Mustafa, Luka Korošec, Gašper Korat (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani)

Inovativne tortilje WrapUp prispevajo k reševanju problema stranskih produktov v živilski industriji, ljudem pa ponujajo zdravo, okusno in hranilno bogato prehransko rešitev. Glavni surovini sta bučna prga in pivovarske tropine. Prav ti surovini izdelku dajeta visoko vrednost beljakovin ter visoko vrednost prehranskih vlaknin. Izdelek pa je hkrati obogaten še z drugimi naravnimi dodatki, zaradi katerih so tortilje privlačnih barv in drugačnih okusov. Poleg naštetega smo WrapUp tortilje zapakirali tudi v 100 % reciklabilno embalažo. Primarno so namenjene mladim odraslim in družinam, ki se soočajo s pomanjkanjem časa za pripravo zdravih in polnovrednih obrokov.

OptiLife

Člani podjetniške skupine: Žan Luka Lavriha (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Univerza v Amsterdamu), Ema Petavar in Katja Petrič (obe študentki Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

OptiLife rešuje probleme, ki so bili v delovnih okoljih do sedaj zanemarjeni ali spregledani, podjetjem pa ponudi rešitve, ki bodo dobrobit zaposlenih dvignile na še višjo raven - delovna okolja znotraj raznolikih podjetij obogati s psihološkim znanjem in tako življenja delavcev naredi psihološko prijaznejša. To storimo preko kakovostnih programov, spletnih platform, podeljevanja certifikatov in oblikovanja skupnosti.

Vez

Člani podjetniške skupine: Pika Cvikl, Uršek Slivšek, Veronika Stepanova (vsi s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani)

Več kot polovica vseh nas se na neki točki življenja sooči s težavami na področju duševnega zdravja. Povprečen čas med pojavom simptomov in pričetkom zdravljenja pa je kar 11 let. Število čakajočih v javnem zdravstvenem sistemu vztrajno narašča, zasebni sektor psihoterapevtske dejavnosti (še) ni zakonsko urejen. Postopek zdravljenja je že sam po sebi zelo kompleksen, iskanje pomoči ne bi smelo biti še bolj.

Vez je rešitev, ki nudi sistematsko ureditev skupnosti med iskalkami in ponudnicami pomoči ter predstavlja vezni člen za podporo obeh strani. Gre za hibridno storitev med svetovanjem in digitalno platformo, ki bo povezovala vse verodostojne* ponudnike in iskalce pomoči v Sloveniji. Hkrati bo spletna stran ponujala podkrepljene informacije o duševnem zdravju in najpomembneje: možnost podpore (preko spleta in v živo) skozi celoten proces iskanja. Razvijamo tudi avtomatizirane komponente za izbiro optimalnega nabora terapevtov, glede na parametre ujemanja z iskalci ter povratne informacije o dosedanjih uspešnih izborih. Vez omogoča hitrejšo izbiro, verodostojne informacije in celostno podporo pri iskanju pomoči.

*Kriteriji verodostojnosti so oblikovani v skladu z resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja in pregledu slovenskega trga. Med ponudnike, poleg izvajalcev psihoterapije, (kliničnih) psihologov in psihiatrov, štejemo še nevladne organizacije s področja.


 

Ilustracija: Pete Linforth, Pixabay