Datum objave: 17.11.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ljubljana, 17. november 2022 – Senat Univerze v Ljubljani (UL) je na svoji 6. korespondenčni seji sprejel sklep, da UL pristopi k podpisu sporazuma o reformi ocenjevanja raziskovalnega dela, ki ga je pripravila Evropska komisija. Namen sporazuma je posodobitev ocenjevanja raziskovalnega dela, ki je v preteklosti temeljilo predvsem na zbiranju točk z objavami v znanstvenih revijah, reforma pa vodi v smer ocenjevanja kvalitete raziskovalnega dela ter pomen le-tega za znanstveno skupnost in širšo družbo.

V skladu z načeli reforme je Univerza v Ljubljani že pristopila k posodobitvi pravilnika o mentorstvih za doktorski študij, v pripravi je metodologija ocenjevanja raziskovalnega dela na UL v skladu z novim zakonom o raziskovalni dejavnosti, začela pa se je tudi temeljita prenova habilitacijskih postopkov.

Sporazum vzpostavlja temelje za vzpostavitev meril za ocenjevanje raziskovalnih ustanov, raziskovalnega dela oz. projektov ter dosežkov raziskovalk in raziskovalcev, ki bodo temeljila na presoji kvalitete in pomembnosti raziskovalnega dela in ne na enostavnem štetju znanstvenih objav.

Spremembe v vrednotenju raziskovalnega dela v skladu s sporazumom bodo vplivale na procese odločanja, katere raziskovalce zaposliti, promovirati ali nagraditi, izbiro raziskovalnih predlogov za financiranje in ugotavljanje, katere raziskovalne ustanove podpreti.

Pristop k sporazumu je pomemben korak za Univerzo v Ljubljani. »S podpisom smo se zavezali k dejanski temeljiti prenovi vrednotenja raziskovanja, je ob podpisu povedal rektor UL prof. dr. Gregor Majdič. »Seveda to ne pomeni, kot se včasih slišijo strahovi, da znanstvene objave ne bodo več pomembne. Znanstvene objave bodo še vedno imele osrednjo vlogo pri vrednotenju uspešnosti raziskovalcev, vendar pa ne bo več pomembno, koliko znanstvenih člankov je nekdo objavil, temveč je potrebno začeti s presojanjem dejanske vsebine znanstvenih objav, njihove odmevnosti tako v znanstveni skupnosti kot širše v družbi, ter njihov doprinos k napredku znanja in prispevek k razvoju družbe, vključno s prispevkom h gospodarstvu, je še poudaril rektor.