Datum objave: 22.11.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ljubljana, 22. 11. 2022 – Senat Univerze v Ljubljani je na današnji redni seji sprejel Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na UL. Maja 2022 je namreč v veljavo stopil Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki med drugim prinaša spremembe Zakona o visokem šolstvu (ZVis) tudi v delu, ki se nanaša na študente s posebnimi potrebami in posebnim statusom.

Pred spremembami ZVis so bile posebne potrebe del posebnega statusa, sedaj pa ZVis ločuje med študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom. Iz zakona so bili izključeni študenti iz izrednih socialnih okoliščin, študenti s telesno poškodbo ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo, z motnjami v telesnem in duševnem zdravju in čustvenimi in vedenjskimi motnjami (zdaj psihosocialne težave). Na novo so bili dodani študenti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja, študenti trenerji, študenti kulturniki ter konkretneje opredeljeni študenti starši. ZVis določa, da so študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom upravičeni do ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa na katerikoli stopnji študija.

Senat je med drugim sprejel tudi spremembe in dopolnitve Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani. Merila se dopolnjujejo in spreminjajo zaradi sprememb Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih.

Sprejet je bil tudi sklep, da se v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija v študijskem letu 2023/2024 sprejme omejitev vpisa za tiste dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v prvih prijavah, navedene na prvem mestu, pri katerih število prijavljenih kandidatov za vpis presega število razpisanih mest za 10 ali več odstotkov. Omejitev vpisa velja za Slovence in državljane držav članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva.