Datum objave: 23.11.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ljubljana, 22. november 2022 – Univerza v Ljubljani in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta podpisala pogodbi o sofinanciranju izgradnje novega objekta Veterinarske fakultete in kampusa Medicinske fakultete na Vrazovem trgu. Pogodbi omogočata sofinanciranje projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, v skupni vrednosti 124.302.588,80 evrov, od tega 101.830.000 evrov iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in 22.472.588,83 evrov iz proračuna RS. Gradnja se bo začela prihodnje leto.


Kampus Vrazov trg, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

V načrtu je celovito urejanje območja bivše Šempetrske vojašnice in v njem urediti kampus Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Območje vključuje obstoječo pozidavo karejskega tipa, pri čemer se zahodni in južni trakt ohranjata v sedanjem obsegu, severni in vzhodni trakt pa se odstranita in nadomeščata s prizidavo oz. novogradnjo. V spodnjem delu kampusa bodo predavalnice in vajalnice, v zgornjih etažah pa laboratoriji. Glavni vhod bo umeščen v nižjo etažo s krožno povezavo do obeh obstoječih objektov. V skladu z celostno vizijo Univerze v Ljubljani se zagotavlja ustrezne prostorske in infrastrukturne pogoje za izvajane izobraževalnega programa in raziskovalno znanstvenega dela na najvišji strokovni ravni.

Arhitekta: Katja Žlajpah in Aleš Žnidaršič (Multiplan arhitekti, d. o. o.)
Investitor: Univerza v Ljubljani
Vrednost investicije: 68.660.577,48 EUR
Pogodbena vrednost sofinanciranja: 64.129.348,00 EUR (52.660.000,00 EUR iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost ter 11.469.348,00 EUR iz proračuna RS)

Predviden začetek gradnje: leta 2023
Zaključek projekta: drugo četrtletje 2026

Novogradnja Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

Kampus Vrazov trg, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Foto: Multiplan arhitekti


Novogradnja Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

Novi objekt Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani se bo nahajal poleg obstoječih objektov fakultete ob Cesti v Mestni log. Objekt bo razdeljen na dve medsebojno povezani stavbi. Višja stavba v petih etažah bo namenjena prostorom za pedagoško dejavnost in inštitutom, medtem ko bo nižja stavba v treh etažah namenjena prostorom klinik. Streha nižjega objekta bo urejena kot večnamenska zelena površina. Objekt bo omogočal izvedbo pedagoških, raziskovalnih in kliničnih procesov na najvišjem nivoju.

Arhitekt: Miloš Jeftič (Arhitektura MJ projektivni biro, d. o. o.)
Investitor: Univerza v Ljubljani
Vrednost investicije: 68.230.785,81 EUR
Pogodbena vrednost sofinanciranja: 60.173.240,83 EUR (49.170.000,00 EUR iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost ter 11.003.240,83 EUR iz proračuna RS)
Predviden začetek gradnje: leta 2023
Zaključek projekta: drugo četrtletje 2025

Novogradnja Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

Novogradnja Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani
Foto: Arhitektura MJ projektivni biro


logotipi4-01.png