Datum objave: 25.11.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je ob podpori projektnih partnerjev projekta SI4CARE ustanovila multidisciplinarni raziskovalno razvojni center za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje, ki spodbuja zavezo k iskanju in zagotavljanju novih rešitev in sodobnih konceptov za aktivno in zdravo staranje v regijah ADRION.

Projekt SI4CARE, ki ga vodi Univerza v Ljubljani, je postavil temelje za ustanovitev multidisciplinarnega raziskovalno razvojnega centra za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje, katerega namen je povezati raziskovalne ustanove, občine, ministrstva, prostovoljne organizacije in druge zainteresirane deležnike za sodelovanje pri uresničevanju poslanstva o iskanju in zagotavljanju novih rešitev in sodobnih konceptov za aktivno in zdravo staranje, spodbujanje socialnih inovacij, spodbujanje pozitivnega odnosa in solidarne prihodnosti za vse generacije, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah, vključno s starejšimi.

Odločitev o ustanovitvi multidisciplinarnega raziskovalno razvojnega centra je sprejelo partnerstvo projekta SI4CARE junija 2022 med projektnim dogodkom, ki je potekal v Atenah. Septembra 2022 je ustanovitev multidisciplinarnega raziskovalno razvojnega centra nato uradno potrdil Senat Univerze v Ljubljani, kjer bo center tudi imel sedež. Njegova ustanovitev predstavlja tudi uresničitev formalne zaveze projekta SI4CARE evropskim organom. Multidisciplinarni raziskovalno razvojni center bo skrbel za promocijo in nadgradnjo rezultatov SI4CARE ter nadaljevanje delovanja mednarodnega ekosistema po zaključku projekta. Natančneje, aktivnosti centra vključujejo organizacijo srečanj in delavnic, strokovno podporo pri usposabljanju in izobraževanju starejših za dvig njihove digitalne pismenosti ter bodo namenjene splošni mednarodni izmenjavi znanj med vključenimi deležniki, ki se ukvarjajo s področjem aktivnega in zdravega staranja, predvsem s svojo letno konferenco s predstavniki različnih organizacij iz regije ADRION. Prva letna konferenca bo spomladi 2023 v Ljubljani na zaključnem dogodku projekta SI4CARE.

Multidisciplinarni raziskovalno razvojni center bo pod vodstvom strokovnega sveta spodbujal aktiven in strateški pristop k področju družbenega razvoja in vlaganja vanj, kar zahteva pozornost in sodelovanje vseh ključnih deležnikov na področju aktivnega in zdravega staranja. V tem okviru se bo center spopadal s ključnimi izzivi, predvsem glede nadpovprečno hitre rasti deleža starajočega se prebivalstva in potrebe po digitalni preobrazbi integrirane dolgotrajne oskrbe.

Kot ugotavljajo Siette J. et al., je zagotavljanje ustreznih zdravstvenih storitev za vedno večje število starejših danes ključno vprašanje, eden od odgovorov povezanih s splošnim tehnološkim napredkom pa so ravno tehnologije in (umetna) inteligenca, ki so lahko v pomoč pri bivanju starejših v domačem okolju. »Socialne inovacije igrajo tukaj pomembno vlogo. Če jih uporabimo v zdravstvenem sistemu, ustvarjajo družbeno vrednost z učinkovitimi vplivi na družbo, združujejo potrebe in interese, povečujejo državljansko udeležbo in krepijo socialno kohezijo, pravi vodja projekta SI4CARE in vodja multidisciplinarnega raziskovalno razvojnega centra prof. dr. Vlado Dimovski z Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani. Projekt SI4CARE obravnava ta skupni izziv tako, da prispeva k razvoju učinkovitega transnacionalnega ekosistema za uporabo socialnih inovacij v integriranih zdravstvenih storitvah za starejše. Multidisciplinarni raziskovalno razvojni center za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje se bo tako ujemal s tem okvirjem, ki bo temeljil na projektnih dosežkih, zagotavljal implementacijo in kontinuiteto modela SI4CARE ter omogočal njegovo razširitev v nadaljnje regije.

O PROJEKTU SI4CARE:

Projekt SI4CARE (Socialne inovacije za celostno oskrbo starajočega se prebivalstva v regijah ADRION), ki ga vodi Univerza v Ljubljani, se je začel decembra 2020 in se bo zaključil maja 2023, v njem pa sodeluje 10 partnerjev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije in Grčije. Podpira ga program Interreg ADRION in je sofinanciran iz ERDF in IPAII sklada v skupni vrednosti 2,3 milijona €.

Več informacij in kontakti

SI4CARE spletna stran: 
Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Region – SI4CARE (adrioninterreg.eu)

SI4CARE socialna omrežja:

Darja Šemrov – SI4CARE projektni vodja: 

Simon Colnar – SI4CARE komunikacijski vodja: 

Logotip projekta SI4CARE