Datum objave: 02.12.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ljubljana, 1. 12. 2022 – Univerza v Ljubljani (UL) je v četrtek, 1. 12., že peto leto zapored podelila priznanja strokovnim sodelavkam in sodelavcem za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in rektoratu. Podelitev je potekala v okviru Tedna univerze, tedna svečanih dogodkov, ki jih tradicionalno prirejamo ob obletnici ustanovitve najstarejše slovenske univerze. Prejemnice in prejemnike nagrad je nagovorila Mihaela Bauman Podojstršek, glavni tajnik Univerze v Ljubljani.

Strokovni delavci predstavljajo približno tretjino vseh zaposlenih na univerzi in opravljajo nepogrešljivo delo v podporo pedagoškim delavcem, raziskovalcem in študentom, je uvodoma povedala slavnostna govorka Mihaela Bauman Podojstršek. »Prav z vašo pomočjo smo na univerzi razvili veliko specifičnega, pogosto skritega znanja, ki omogoča doseganje visoke ravni kakovosti dela na pedagoškem, raziskovalnem in upravno poslovnem področju. Z vašo pomočjo se je Univerza v Ljubljani razvijala in postajala primerljiva tujim univerzam.«

Prejemnice in prejemnike priznanj je nagovoril tudi rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič. »Cenim visoke strokovne standarde, ki jim sledite pri vašem delu, pa tudi vaš entuziazem, kolegialni in profesionalni pristop, s čimer nedvomno prispevate h konkretnim rešitvam in boljšemu delovnemu okolju, tako na članicah kot na rektoratu. Vsi se od vas lahko marsikaj naučimo in z veseljem sodelujemo z vami.«

Priznanja za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in na rektoratu so prejeli

Peter Pulin (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani)
Peter Pulin je s predanim delom v štirih letih na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani pustil neizbrisen pečat. S samoiniciativnostjo, zagnanostjo, požrtvovalnostjo, kolegialnim odnosom, natančnostjo, vestnim delom, predanostjo in znanjem ter velikim posluhom za urejanje temeljnih prostorskih pogojev je močno izboljšal materialne, logistične in organizacijske pogoje za delo v prostorih oddelkov za oblikovanje Akademije za likovno umetnost Univerze v Ljubljani.

Jasna Lukan (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani)
Jasna Lukan dela v projektni pisarni Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani na področju finančnega vodenja projektov. Pri delu je temeljita, izjemno komunikativna, korektna, ustrežljiva, delo vedno sprejme z dobro voljo in išče rešitve za nastale situacije. Njena odlika je, da je delo vedno pravočasno in zelo kakovostno opravljeno.

Selma Uršula Muhar (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani)
Mag. Selma Uršula Muhar je vozlišče in ključna oseba na Oddelku za živilstvo in Oddelku za mikrobiologijo. Z bogato osebnostno dimenzijo, odprtostjo in vsestransko profesionalnostjo nesebično skrbi, da pedagoško, raziskovalno in strokovno delo ter administrativne zadeve na obeh oddelkih potekajo nemoteno.

Skupina strokovnih sodelavk in sodelavcev za uvedbo APIS na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (Darko Klobučar, Ana Kaplan Novak, Polona Hribar, Mateja Bregant Perić, Nataša Miklavčič, Sandra Zafirovič, Jana Trakoštanec, Renata Kovačič, Tomaž Valenčič, Mihael Prosenjak, Petra Žejavac, Jasna Lukan, Urška Iglič, Tadeja Lovšin, Anita Strmole, Jožef Hanč, Tea Kuzman, Maja Kristan Mihičinac, Tadeja Dečman Flis, Tamara Štular, Tina Konjšek, Tomaž Podboj, Anton Zupančič, Mojca Dermastja, Sonja Osolnik, Selma Uršula Muhar, Anja Uršič) (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani)
V letu 2019 je Univerza v Ljubljani začela projekt uvajanja enotnega poslovnoinformacijskega sistema APIS – Sap. Biotehniška fakulteta ga je uspešno začela uporabljati 1. aprila 2021. S tem smo prešli na enoten sistem, ki povezuje vse ključne poslovne funkcije in procese Univerze v Ljubljani ter zagotavlja najvišjo stopnjo transparentnosti, zanesljivosti poslovanja in zagotavljanja natančnih in točnih podatkov.

Da smo sistem lahko začeli uporabljati, se moramo zahvaliti vsem strokovnim delavcem, ki so sodelovali pri pripravi mnogih baz podatkov, se učili uporabe številnih modulov novega poslovnoinformacijskega sistema APIS ter učili svoje sodelavce in druge zaposlene na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V sodelovanju s koordinatorji ključnih uporabnikov so tvorno sodelovali in predlagali mnogo rešitev, ki so pripomogle k boljšemu delovanju sistema. Časa, ki ga je ekipa strokovnih delavcev namenila temu za univerzo in fakulteto pomembnemu projektu, ne more povrniti nobeno plačilo za opravljeno delo, saj so strokovnjaki svoj prosti čas, namesto zase in svoje bližnje, namenjali za uspeh projekta.

Tomaž Ulčakar (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Tomaž Ulčakar je predstojnik Enote za znanstvenoraziskovalno dejavnost na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo karierno pot je začel leta 2000 v Centralni ekonomski knjižnici in leta 2016 prevzel njeno vodenje. Skozi celotno obdobje delovanja na fakulteti je s svojim delom, prizadevnostjo, strokovnostjo ter s svojo vnemo ogromno prispeval h knjižničarski in založniški dejavnosti, hkrati pa je bil vedno močno vpet v najaktualnejše trende na področju bibliotekarstva in založništva, tudi kot član številnih komisij in strokovnih združenj.

Mateja Škulj (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Mateja Škulj je sodelavka Službe za študijske zadeve, na katero je lahko ponosen vsak kolektiv. Skozi njeno delo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani se odražajo izjemna zavzetost, profesionalnost, natančnost, samostojnost in zanesljivost. Krasita jo odlično poznavanje področja in požrtvovalnost, ki jo je izkazala z vodenjem službe v obdobju, ko je bilo to potrebno in nujno za dobro delovanje fakultete. S svojo strokovnostjo, prijaznostjo in zavzetostjo študentom olajša marsikatero administrativno breme študijskega procesa.

Stanislava Duša (Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani)
Sodelavka, ki je pred pandemijo opravljala delo servirke, se je na podlagi lastne pobude, visoke stopnje delovne motivacije in izjemne prilagodljivosti v kratkem času usposobila za opravljanje administrativnih nalog, ki jih pred tem nikoli ni opravljala. V najtežjih razmerah je poprijela za vsa dela, ki so omogočala vzdržno delovanje fakultete, ob tem pa ohranjala optimističen odnos, s katerim je krepila in povezovala kolektiv.

Marjan Ožbolt (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani)
Marjan Ožbolt s svojo mirnostjo, preudarnostjo, srčnostjo že 19 let predstavlja steber Službe za študentske zadeve, v času epidemioloških razmer zaradi covida-19 pa je bil – kot most med študenti in pedagogi – ključni element pri varni in uspešni izvedbi pedagoškega procesa na fakulteti.

Erna Novak (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani)
Erna Novak je neprecenljiv člen fakultete, saj s svojim znanjem in izkušnjami pokriva široko delovno področje v Finančno-računovodski službi, hkrati pa z odgovornim pristopom skrbi za uspešno in nemoteno poslovanje fakultete. Svoje delo opravlja z zanosom, pozitivnim pristopom in požrtvovalnostjo, pogosto tudi ob urah, ki že spadajo v zasebni čas.

Marija Kutnar (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani)
Marija Kutnar na fakulteti skrbi za področje obračuna plač. Ves čas si prizadeva iskati najboljše rešitve za najbolj zapletene probleme, nemalokrat pa se njeno delo zaradi specifik in narave dela zažira v njen zasebni čas. Njena vestnost, natančnost in požrtvovalnost odločilno prispevajo k boljšemu delovanju fakultete.

Špela Hren (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani)
Špela Hren je opravila izjemno delo pri pripravi zaključnega računa v novem informacijskem sistemu APIS, da je lahko fakulteta pravočasno oddala poslovno poročilo. Poleg opravljanja svojega dela v Finančno-računovodski službi je pomagala tudi pri vzpostavljanju delovnih procesov na področju nabave in založništva. Je sodelavka, ki nedvomno prispeva k boljšemu delovanju fakultete.

Anja Mrak (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Asist. dr. Mrak je od leta 2017 zaposlena v tajništvu Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo, kjer kot zunanja sodelavka izvaja tudi vaje iz klasične in sodobne svetovne književnosti na pedagoškem drugostopenjskem študijskem programu. Od oktobra 2019 opravlja vodstveno funkcijo v Kolektivu oddelčnih tajništev 21 oddelkov fakultete. Njeno delo z najvišjimi ocenami ocenjujejo tudi študenti in študentke, leta 2018 je prejela tudi priznanje Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za strokovno in pedagoško delo.

Damijana Rozman Tegovski (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)Damijana Rozman Tegovski je dolgoletna sodelavka Finančno-računovodske službe na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V času daljše odsotnosti vodje službe je poleg svojih obveznosti prevzela še vodenje računovodstva. V letu 2021 je samostojno zaključila bilanco in oddala vsa potrebna poročila, kar je bilo zaradi novega poslovnoinformacijskega sistema svojevrsten izziv. Od samega začetka je aktivno in izjemno prizadevno sodelovala pri uvajanju novega poslovnoinformacijskega sistema APIS na fakulteti.

Mihaela Knez (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Dr. Knez je kot strokovna sodelavka zaposlena na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V svojem delovanju prepoznava ključne jezikovne potrebe in probleme slovenske skupnosti izven slovenskih meja ter na področju vključevanja otrok priseljencev v izobraževalni sistem v Sloveniji. Med drugim uspešno vodi program Slovenščina za otroke in mladostnike, zasnovala pa je tudi Mladinsko poletno šolo slovenščine, ki se je vsako leto udeležuje več kot 100 mladih z vsega sveta.

Bernarda Žagar (Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani)
Ga. Bernarda Žagar je v Finančno-računovodski službi na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani zaposlena od leta 1996. Vsa leta svoje delo opravlja zavzeto, strokovno in natančno. V odločilnih trenutkih je steber delovanja službe in gonilna sila potrebnih prilagoditev. Odlikuje jo spoštljiv in razumevajoč odnos do sodelavcev.

Barbara Dorić (Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani)
Mag. Barbara Dorić je na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani zaposlena kot predstojnica organizacijske enote – Službe za raziskovalno delo in projektne pisarne od 1. avgusta 2019. Z njeno zaposlitvijo smo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani pridobili novo znanje na področju vodenja in prijave raziskovalnih projektov in s tem nov zagon. Na fakulteti je ena od strateških usmeritev pridobivanje novih raziskovalnih projektov iz nacionalnih in mednarodnih virov. Pridobljena sredstva na področju raziskovalne dejavnosti vztrajno rastejo, kar je razvidno iz bilančnih izkazov fakultete. Posebej lahko izpostavimo njeno sposobnost, da motivira tako raziskovalce, da se na projekte prijavijo, čeprav bi že skoraj obupali, prav tako pa tudi sodelavce, da delo uspešno dokončajo.

Miha Bejek (Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani)
Miha Bejek je vodja Službe za komuniciranje na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. V času epidemije koronavirusa je s svojim znanjem in izkušnjami v nepredvidljivih okoliščinah skrbel za ustaljeno, pravočasno in učinkovito informiranje zaposlenih, študentov in zunanjih deležnikov fakultete.

Alenka Majer (Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani)
Alenka Majer je kot tajnik fakultete v letih vodenja in upravljanja, skupaj z ekipo strokovnih delavk in delavcev, veliko prispevala k razvoju in uspehu fakultete. S svojo strokovnostjo in prijaznim odnosom do vseh sodelavcev je uredila in strukturirala večino poslovanja. Vse to je bilo velikega pomena pri prehodu fakultete na nov informacijski sistem APIS, ki je potekal vzorno in nemoteno.

Martina Kerec (Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani)
Martina Kerec se izkazuje kot odlična promotorka knjižnice na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, je predana in visoko strokovna, skrbi za kakovost knjižnice in podporo delu raziskovalk, je inovativna in samoiniciativna, požrtvovalna, odzivna in priljubljena med študentkami. S svojim odnosom do dela je postala nepogrešljiv del fakultete.

Mirjam Ten Veen (Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani)
Mag. Mirjam Ten Veen se je na Fakulteti za socialno zaposlila pred 16 leti ter je v tem času zagotavljala strokovno in administrativno podporo pri izvedbi okoli 180 projektov. Pod njenim vodstvom je projektna pisarna postala odziven, dostopen in strokoven organ, saj raziskovalcem in vodstvu lahko zagotovi ažurne in točne informacije na vseh projektih.

Helena Ilc (Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani)
Helena Ilc si pri delu v Študentskem referatu Fakultete za šport Univerze v Ljubljani postavlja visoke zahteve. Delovne naloge opravlja hitro, učinkovito in z razumevanjem želja in potreb študentov, pedagoških in strokovnih delavcev. Odlikujejo jo odlične organizacijske sposobnosti in je soustvarjalka filma Moja fantastična športna torba.

Uroš Perčič (Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani)
Uroš Perčič je na fakulteti odgovoren za samostojen razvoj novih informacijskih rešitev za potrebe poslovanja fakultete. Z leti je pridobil veliko dodatnih znanj in izkušenj pri razvoju v drugih programskih jezikih, upravljanju strežnikov in administraciji podatkovnih baz. Uroš je izjemen sodelavec, natančen in strokoven. Ponosni smo, da je del ekipe Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani.

Luka Vavtar (Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani)
Luka Vavtar je vodja Službe za raziskave in razvoj, ki s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispeva k pridobivanju novih projektov. Zaradi izjemne strokovnosti in profesionalnosti pri delu se je priključil tudi skupini za prenos znanja na fakulteti, je predsednik kluba alumnov fakultete ter odgovorni urednik študentske revije FU-TURA. Odlikujejo ga odzivnost, natančnost in strokovno opravljeno delo.

Alenka Golobič (Rektorat Univerze v Ljubljani)
Alenka Golobič že vrsto let vodi Univerzitetno službo za pravne zadeve ter upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom. Je ena tistih sodelavk, ki ne potrebujejo posebnih usmeritev, temveč deluje proaktivno, skrbi, da smo vsi seznanjeni z zakonskimi spremembami in njihovimi posledicami na delovanje univerze. Je zanesljiva, skrbna in predvsem nepristranska. Zaradi njene dobre koordinacije so seje Senata Univerze v Ljubljani dobro pripravljene. Nikoli se ne izpostavlja, je pa neprecenljiva sodelavka, ki te nikoli ne pusti na cedilu. Odlikuje jo predanost instituciji.

Sergeja Mitič (Rektorat Univerze v Ljubljani)
Sergeja Mitič vodi Univerzitetno službo za doktorski študij. Skrbi za preverjanje posodabljanja študijskih programov, sodeluje pri postopkih preverjanja kakovosti, koordinira postopke sofinanciranja doktorskega študija in financiranja mladih raziskovalcev ter vodi postopke pri podeljevanju štipendij Univerzitetne ustanove dr. Milana Lenarčiča. Zelo pomemben je njen prispevek pri pripravi prvega doktorskega študijskega programa s področja umetnosti. Je sodelavka, ki se nikdar ne ustavi v formalno določenih okvirih opisa nalog in krepi medsebojno sodelovanje z drugimi univerzitetnimi službami.

Petra Pongrac (Rektorat Univerze v Ljubljani)
Malo je oseb, ki bi bile sposobne opravljati toliko raznolikih in vsebinsko zahtevnih nalog, kot jih lahko opravlja Petra Pongrac. Sodelovala je pri prvi implementaciji poslovnoinformacijskega sistema, pri projektu KUL (kakovost na Univerzi v Ljubljani), vrsto let je skrbela za statistične podatke, ki so potrebni za pripravo programov dela in poslovnih poročil ter uvrstitev univerze na mednarodne lestvice kakovosti. Delo Petre Pongrac ni neopaženo, saj pohvale o njenem delu delijo tako na članicah kot tudi znotraj rektorata.

Katarina Ivec (Rektorat Univerze v Ljubljani)
Katarina Ivec že vrsto let zagotavlja strokovno podporo Habilitacijski komisiji Univerze v Ljubljani. Delo na področju postopkov habilitacij predstavlja velike obremenitve že zaradi obsega. V mandatnem obdonju 2018–2021 je organizirala okoli 40 obsežnih sej, na katerih je komisija obravnavala več kot 1.700 vlog. Pri delu jo odlikujeta nadpovprečna vestnost in predanost. V komunikaciji je potrpežljiva, umirjena in vljudna, kar je na področju habilitacij ključnega pomena.

Aljoša Belcijan (Rektorat Univerze v Ljubljani)
Aljoša Belcijan je zadolžen za Erasmus štipendije študentom, učiteljem in neakademskemu osebju zunaj Evropske unije. Njegova odzivnost in iskanje vseh možnih poti, da štipendije pridejo v prave roke, se odražata v uspešni porabi sredstev in širjenju izmenjav z državami zunaj Evropske unije. Nepozabna je zgodba študenta, ki je pozimi prišel s Fidžija in mu je Aljoša posodil svojo bundo do prve štipendije, ko si je lahko študent kupil svojo. Hitro se je odzval tudi ob začetku vojne v Ukrajini in ob povečanem zanimanju za izvedbo mobilnosti ukrajinskih študentov na Univerzi v Ljubljani.

Ferida Vučkić (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Ferida Vučkić, dipl. ekon. (VS), je od leta 1988 zaposlena Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Je vodja področja finančno-nabavne službe za pedagoško-raziskovalno dejavnost in investicijska dela na Inštitutu za patološko fiziologijo. V prostem času se ukvarja z manualno terapijo, jadra, smuča, kolesari in zadnje čase uživa v vožnji motornega konjička Kawasaki Vulkan S.

Majda Štrakl (Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani)
Majda Štrakl vodi študentski referat Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani od leta 2011. Ves ta čas izkazuje predanost svojemu delu ter pozitiven odnos do študentov in izvajalcev pedagoškega procesa. Zaveda se pomembnosti dobrih odnosov s študenti, ki v njej vidijo osebo, ki jih spremlja od vpisa do zagovora zaključnega dela. 

Skupina sodelavk in sodelavcev za uvedbo APIS na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (Katja Anžlovar, Sabina Arhar, Irena Berlič, Barbara Bohar Bobnar, Marko Eržen, Matej Fister, Marinko Kondič, Ines Langerholc, Tajda Pantar, Nina Prunk, Anka Rupnik, Špela Turić, Željko Turić, Klaudija Turnšek, Helena Zalar) (Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani)
Nepedagoški strokovni delavci so začetek jeseni 2021 začeli z delom na implementaciji APIS. Njihovo delo je obsegalo obiskovanje vsakodnevnih delavnic, poleg tega pa tudi in predvsem soustvarjanje sistema z zunanjimi strokovnjaki ter kreiranje navodil za pravilno in učinkovito rabo sistema.

Ivanka Jankovič (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)
Pri delu jo odlikujejo zanesljivost, pravočasnost in samostojnost pri izpolnjevanju dogovorjenih nalog, iskanje novih poti in rešitev ter dajanje koristnih predlogov za izboljšanje dela. S svojim mirnim in nekonfliktnim vedenjem, odprtostjo in nepristranskostjo pomembno prispeva k dobrim odnosom v delovnem okolju.

Dražen Kalšan (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)
Svoje delo vedno opravlja z nasmehom. Kot receptor je prvi, ki ga obiskovalci in uporabniki stavbe srečajo. Delo opravlja z odliko in s toplim človeškim odnosom, kljub temu pa izredno profesionalno. Dokazuje, da je človek kljub hitremu razvoju tehnologije in vse večji avtomatizaciji življenja in dela tudi na področju varnosti in receptorskih del še vedno nenadomestljiv.

Leja Borovnjak (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani)
Leja Borovnjak se je s prevzemom delovnega mesta vodje knjižnice v Mariboru izkazala v veliko pomoč in oporo enoti Maribor. Z različnimi projekti in trdno strokovno podlago ji je skupaj s sodelavko uspelo doseči povezovalno vlogo knjižnice pri vzpostavljanju odnosov knjižničarke z uporabnikom.

 

Fotografije z dogodka so objavljene v Medijskem središču.