Datum objave: 21.12.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na slavnostni podelitvi v Cankarjevemu domu, 19. decembra2022, so bile podeljenenagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti.Izjemno smo ponosni, da jih med 15 prejemnicami oz. prejemniki kar 7 prihaja z Univerze v Ljubljani.

Zois - skupinskaPrejemnice in prejemniki Zoisovih nagrad in priznanj | Avtor STA

Zoisovi nagradi za življenjsko delo

Zoisovi nagradi za življenjsko delo sta prejela prof. dr. Radovan Komel z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in akad. prof. dr. Marijan Pavčnik s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Dr. Radovan KomelPrejemnik Zoisove nagrade za življenjsko delo na področju ved o živem prof. dr. Radovan Komel. | Avtor STA

Prof. dr. Radovan Komel je v slovenskem prostoru eden izmed utemeljiteljev medicinske molekularne biologije in genetike ter genskega inženirstva v biokemiji in biotehnologiji. Izstopajoče je njegovo delo na področju diagnostike in odkrivanja molekularnih osnov genetskih bolezni, kot so cistična fibroza, hemofilija A, limfomi in vrsta drugih. Posebna Komelova značilnost je prizadevanje za povezovanje raziskovalcev v biokemijski in medicinski sferi. S tem namenom je na njegovo pobudo nastal slovenski konzorcij za biočipe, pozneje pa tudi Center za funkcijsko genomiko in biočipe. Prejel je Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju ved o živem.

Dr. Marijan PavčnikPrejemnik Zoisove nagrade za življenjsko delo na področju teorije prava in države ter filozofije prava akademik prof. dr. Marijan Pavčnik. | Avtor STA 

Akad. prof. dr. Pavčnik je s svojimi deli pomembno prispeval k razvoju pravne teorije in razumevanju prava v slovenskem prostoru. V petih desetletjih znanstvenega ustvarjanja je za seboj pustil izjemno bogato dediščino. Zasnoval je knjižno zbirko Pravna obzorja in kot soavtor uredil več knjig, ki raziskujejo tehtna vprašanja prava. S svojimi deli Teorija prava in Argumentacija v pravu je postavil temelje za razumevanje prava, njegova znanstvena spoznanja pa so odmevala tudi po svetu. V zadnjem času je kot ustavni sodnik prispeval k razvoju ustavnosodne prakse. Prejel je Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju teorije prava in države ter filozofije prava.

Puhova nagrada za vrhunske dosežke

Puhovo nagrado za vrhunske dosežke sta prejela prof. dr. Janez Demšar in prof. dr. Blaž Zupans Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, in sicer za razvoj orodja za podatkovno analitiko in strojno učenje Orange.

Zoisovo priznanje za vrhunske dosežke

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju biokemije in molekularne endokrinologije ginekoloških rakov je prejela prof. dr. Tea Lanišnik Rižner z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Zoisovo priznanje za razvoj teorije nanoskopskih kvantnih sistemov je prejel izr. prof. dr. Rok Žitko s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki je razvil numerično metodo, s katero je rešil prej nerešljive probleme kvantnih nečistoč in elektronskih naprav, sestavljenih iz kvantnih pik, kar je izjemnega pomena za razvoj superprevodnih vezij in spintronike.

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke pri večskalnem modeliranju in simulaciji mehke in biološke snovi je prejel prof. dr. Matej Praprotnik s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki je v Sloveniji vpeljal večskalno simulacijo molekulske dinamike in razširil njeno uporabnost na biomolekularne sisteme, kot so proteini in molekule DNA, obdani z molekulami topila.

Vsem prejemnicam in prejemnikom iskreno čestitamo.