Datum objave: 20.01.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Konstitutivna seja Študentska svet Univerze v Ljubljani

 
Študentski svet Univerze v Ljubljani je v četrtek, 19. januarja 2023, na svoji konstitutivni seji izvolil novo predsedstvo. Predsednik Študentskega svet Univerze v Ljubljani je postal Miha Kosec.

Študentski svet Univerze v Ljubljani je na predlog rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregorja Majdiča potrdil mandate predstavnikov študentskih svetov članic UL za študijsko leto 2022/23. Sledilo je imenovanje volilne komisije in volitve članov predsedstva. Za predsednika je bil izvoljen Miha Kosec (UL BF), za podpredsednika sta bila izvoljena Matej Smrečnik (UL ZF) in Nejc Donaval (UL FŠ), za tajnika pa Tamara Fiksl (UL FU).

Prioritetna naloga nove sestave Študentskega sveta Univerze v Ljubljani bo sprejem letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2023, priprava skupnega poročila o porabi sredstev članic v 2022, imenovanje predstavnikov v delovnih telesih organov Univerze v Ljubljani ter zbiranje finančnih načrtov in letnih programov dela študentskih svetov po članicah.

Člani_ce Študentskega sveta Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2022/23 

Članica UL Predsednik_ca Podpredsednik_ca
UL AG Klemen Kocijančič Lana Savič
UL AGRFT Nika Manevski Jakob Šfilogoj
UL ALUO Anamarija Pocrnjič Isidora Todorović
UL BF Miha Kosec (predsednik ŠS UL) Tanja Kobal
UL EF Matej Lino Pirc Eva Stamenković
UL FGG Nejc Tacer Lucija Babij
UL FA Filip Živković Veronika Tržan
UL FDV Max Davidović Klara Jeretina
UL FE Jaka Šter Leo Ogrizek
UL FKKT David Ribar Primož Rajšp
UL FRI Vasja Lev Kirn Matjaž Vuherer
UL FS Matija Špegel Leja Udovč
UL FF Živa Gornik Klara Vrabl
UL FŠ Nejc Donaval (podpredsednik ŠS UL) Klemen Kvartuh
UL FSD Klara Mestek Manca Kutin
UL FPP Lovro Brejc Žan Gulič (PP)
UL FU Tamara Fiksl (tajnik ŠS UL) Luka Mihalič
UL FMF Nejc Jenko Urban Pečoler
UL FFA Marjeta Lipužič Nadja Štradjot
UL MF Anka Uršič Rok Filip Dolšak
UL NTF Urh Toš Laura Cimperman
UL PEF Lara Gašpar Katarina Novak
UL PF Kristijan Briški Maja Vizjak
UL TEOF Rok Dajnko Rok Kuralt
UL VF Ana Gotvajn Nejc Trobevšek
UL ZF Gorazd Levičnik Matej Smrečnik (podpredsednik ŠS UL)