Datum objave: 03.02.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes je bil objavljen razpis za vpis na slovenske univerze. Univerza v Ljubljani je letos spremenila pogoje za vpis na več študijskih programov glede na smer predhodne izobrazbe. Čeprav se zavedamo, da s tem posameznim dijakom in dijakinjam s srednjih strokovnih šol zapiramo pot na določene smeri študija, smo bili v to prisiljeni s strani Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki je akreditacijo Univerze v Ljubljani pogojevala s spremembo vpisnih pogojev (38. člen ZVIS).

V celotnem postopku akreditacije UL, ki se je izvajal v letih 2021 in 2022, je sedanje in prejšnje vodstvo UL ves čas poudarjalo, da je takšno razumevanje 38. člena Zakona o visokem šolstvu, ki govori o prehajanju med srednjo šolo in univerzitetnim študijem, neprimerno in diskriminatorno, vendar je NAKVIS vztrajal pri svoji ozki in novi razlagi zakona. Na Univerzi v Ljubljani zaradi svojih številnih mednarodnih sporazumov, mednarodnih akreditacij in skupnih študijskih programov s tujimi univerzami ter nenazadnje zaradi našega članstva v eni najboljših evropskih univerzitetnih mrež EUTOPIA, nismo smeli tvegati, da bi nam NAKVIS podelil le začasno akreditacijo, saj bi s tem ogrozili študij in delo naših študentov in študentk, pedagogov in raziskovalcev in raziskovalk v teh mednarodnih asociacijah - da o škodi v domačem in mednarodnem ugledu sploh ne govorimo.

Obenem opozarjamo, da bo z uveljavitvijo nove interpretacije vpisnih pogojev letos prvič v zgodovini samostojne Slovenije nastalo stanje, ko se bodo dijaki in dijakinje na slovenske javne univerze vpisovali pod različnimi vpisnimi pogoji zaradi različnih zahtev NAKVIS-a do posameznih javnih univerz. Zato pristojno ministrstvo pozivamo k ukrepanju, ki bo, po zgledu vladnega ukrepa o povečanju števila vpisnih mest, odpravilo krivično stanje za posamezne dijake in dijakinje iz prihajajoče generacije, ki si izbirajo svojo študijsko pot, in zagotovilo enakopravne pogoje za vpis na nacionalni ravni.

To je posebej utemeljeno v luči prihajajoče spremembe Zakona o visokem šolstvu (vključno s spornim 38. členom), za katerega Na Univerzi v Ljubljani že pripravljamo predlog ureditve, ki bi to področje urejal na drugačen, manj diskriminatoren način.