Datum objave: 17.02.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani si prizadeva za vključujoče izobraževanje in prenos znanja na najvišji ravni, ki ga predajamo mladim. Kljub tem prizadevanjem smo bili zaradi strogih zahtev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu - NAKVIS za nujno akreditacijo študijskih programov Univerze v Ljubljani v letošnjem letu prisiljeni zaostriti pogoje za vpis na več študijskih programov glede na smer predhodne izobrazbe. Na Univerzi v Ljubljani smo od NAKVISA tudi zahtevali, da nam omogoči prehodno obdobje, v katerem bi se uveljavilo novo razumevanje prehodnosti med srednješolskimi in visokošolskimi programi, vendar je NAKVIS to zahtevo odločno zavrnil z grožnjo, da Univerzi v Ljubljani ne bo podaljšal akreditacije. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije smo na problem opozorili že jeseni 2022.

Na Univerzi v Ljubljani se zavzemamo, da bi imeli vsi dijaki v Sloveniji enake možnosti pri izbiri študija oziroma, kjer je zahtevano določeno predhodno znanje, da je to narejeno na strokoven in vsebinski način, ne pa na podlagi arbitrarnega klasifikatorja poklicev, na čemer vztraja NAKVIS. V okviru novega predloga Zakona o visokem šolstvu, ki ga pripravlja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, vztrajamo na rešitvi, ki bi to področje urejala na drugačen, manj diskriminatoren način in bi odločanje o ustrezni predhodni izobrazbi za vpis na visokošolske programe prepuščal avtonomiji univerze.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ponovno pozivamo k ukrepanju, ki bo odpravilo krivično stanje za posamezne dijake in dijakinje iz prihajajoče generacije, in zagotovilo enakopravne pogoje za vpis na nacionalni ravni.