Datum objave: 16.03.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Avtor slike: Gozha Net (Unsplash)

Kmetijstvo prispeva okrog 10 odstotkov izpustov toplogrednih plinov v Evropski uniji, od tega največji delež govedoreja, zato je v tem kmetijskem sektorju nujno povečati izvajanje kmetijskih praks z manjšimi izpusti. Pri spodbujanju takšnih vedenjskih sprememb ima pomembno vlogo izobraževanje in kakovostna svetovalna podpora, s pomočjo katere kmetje pridobijo nove informacije in spremenijo svoj odnos do izbrane problematike. V projektu »Kmetovanje za podnebje«, ki je financiran s strani EIT Climate KIC EduEx, so se raziskovalci Iz Oddelka za Zootehniko in Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani odločili preizkusiti participativne metode izobraževanja, ki postajajo vse bolj uveljavljene v tujini, v slovenskem kmetijstvu pa se trenutno uporabljajo razmeroma redko. Tako so v okviru projekta s pomočjo naključnega nadzorovanega poskusa (angl. “randomized controlled trial”) ocenili uspešnost in stroškovno učinkovitost participativnih delavnic. 

Dr. Tanja Šumrada, vodja projekta, je povedala: “Naključni nadzorovani poskus je napredna metoda za ocenjevanje učinka intervencij, ki smo jo v Sloveniji prvič uporabili na področju prenosa znanja v kmetijstvu. Sodelujočih 450 kmetij smo naključno razdelili v dve skupini. Ena skupina je bila povabljena na delavnico, kontrolna skupina pa je samo izpolnila anketo, svetovalne podpore pa bo deležna kasneje. Rezultati raziskave kažejo, da so kmetje, ki so se udeležili delavnic bolje odrezali pri preverjanju znanja. Izkazali so tudi večjo pripravljenost za izvedbo priporočenih kmetijskih praks na svojih kmetijah. Udeležba na usposabljanjih je imela tudi značilno pozitiven učinek na njihova stališča do predstavljenih praks, prepričanja o podnebnih spremembah, socialne norme in zaznane omejitve pri spremembi vedenja.«

 

dfgndyh
Avtorica fotografije: Ana Novak