Datum objave: 29.03.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Senat Univerze v Ljubljani (UL) je na 16. redni seji 28. marca sprejel poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL za leto 2022 in tako potrdil, da je univerza v minulem letu dosegla vse ambiciozno zastavljene cilje.

»V preteklem letu smo UL kot največji visokošolski in najbolj uspešni raziskovalni ustanovi v Sloveniji izborili mesto, ki si ga zasluži, hkrati pa izboljšali tako študijsko kot delovno okolje. Naša nadaljnja prizadevanja gredo v smeri, da vsi skupaj delujemo v dobro družbe in s tem krepimo vlogo in ugled UL,« ob potrditvi letnega poročila UL poudarja rektor UL prof. dr. Gregor Majdič. Med najbolj vidnimi dosežki je navedel podaljšanje institucionalne akreditacije, pridobitev več prestižnih, milijonskih evropskih projektov, v katerih UL nastopa kot vodilna organizacija, in pripravo vseh notranjih aktov za upravljanje z raziskovalnimi sredstvi, s katerimi UL strokovno razpolaga v skladu z leta 2021 sprejetim Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRiD).

V preteklem letu je bila dokončana obnova palače Kazina, kamor se je preselila Akademija za glasbo, univerza pa je uspešno pridobila tudi projekte novogradenj za Medicinsko fakulteto, Fakulteto za farmacijo, Fakulteto za strojništvo in Veterinarsko fakulteto. »Hkrati pa smo ves čas namenjali posebno skrb najbolj ranljivim skupinam in zagotavljanju dostopnega, vključujočega in enakopravnega akademskega okolja za vse študentke, študente in zaposlene. V ta namen smo ustanovili tudi pisarno varuha študentk, študentov,« je pojasnil rektor Univerze v Ljubljani. Ob tem je poudaril, da se sistematična prizadevanja za enake možnosti zrcalijo tudi v vse večjem številu rednih profesoric: lani je najvišji akademski naziv doseglo več žensk kot moških.

Komuniciranje in promocija znanosti predstavlja po rektorjevih besedah prioritetno področje: UL je organizirala odmevno mednarodno konferenco o komuniciranju znanosti in fotografsko razstavo na Krakovskem nasipu, na kateri so bili predstavljeni nekatere od najbolj prepoznavnih raziskovalk in raziskovalcev Univerze v Ljubljani. 

Senat UL je na seji sprejel tudi Merila UL za razporejanje sredstev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2023. Sredstva bodo namenjena za dodatno financiranje obstoječih raziskovalnih programov in za nove programe, ki bodo usmerjeni v reševanje aktualnih družbenih problemov, del sredstev pa bo namenjen mlajšim raziskovalcem na začetku njihove samostojne akademske poti.

Senat UL je potrdil predlog Filozofske fakultete UL in Pedagoške fakultete UL za akreditacijo študijskega programa za izpopolnjevanje Poučevanje tujih jezikov v zgodnjem in srednjem otroštvu.

Na 16. seji Senata UL je bil sprejel tudi koledar za študijsko leto 2023/2024.