Datum objave: 16.05.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Mednarodna mreža evropskih raziskovalno usmerjenih univerz The Guild, v katero je vključena tudi Univerza v Ljubljani, v celoti podpira soglasni protest švedskih rektorjev, ki poteka pod okriljem Združenja švedskih visokošolskih ustanov, uperjen proti odločitvi švedske vlade, da skrajša mandate zunanjih članov švedskih univerzitetnih odborov s treh let na sedemnajst mesecev. Ta ukrep, ki je bil sprejet, da bi vladi omogočil neposredno imenovanje strokovnjakov za varnost v odbore švedskih univerz, zaobide dobro uveljavljen proces, ki zagotavlja ustrezno ravnovesje med vladno pravico do nadzora javnih univerz ter institucionalno avtonomijo in avtonomnim upravljanjem, ki je potrebno za zagotavljanje akademske svobode pri zasledovanju znanja.

Še posebej v času, ko Švedska predseduje Svetu Evropske unije, je ključnega pomena, da daje zgled preostalim članicam Evropske unije pri obrambi in zagovarjanju načel institucionalne avtonomije in akademske svobode v Evropi. Švedsko in države članice Evropske unije opozarjamo na njihovo zavezanost k zaščiti teh temeljnih načel z Bonsko deklaracijo o svobodi znanstvenega raziskovanja in njihovo vključenost v politično agendo ERA. Naše oblikovalce politik pozivamo k tesnemu sodelovanju in partnerstvu s svojimi univerzami, z namenom zagotavljanja, da so legitimni varnostni pomisleki prepoznani in spoštovani znotraj pomembnega konteksta prostega pretoka znanja, globalne narave raziskav same po sebi, ter potrebe po akademski svobodi in avtonomiji pri proizvodnji znanja.

Švedsko, švedsko predsedstvo Svetu EU in Evropski svet pozivamo k zagotavljanju spoštovanja institucionalne avtonomije in akademske svobode. Bistvenega pomena je, da se Evropa okrepi kot globalni vzor za akademsko svobodo in institucionalno avtonomijo. To je osnova za zagotavljanje kakovosti našega raziskovanja in poučevanja. Je ključnega pomena, da privabimo in obdržimo raziskovalne talente. Je temelj za živahen prispevek naših univerz k javnemu življenju.

»Na Univerzi v Ljubljani smo se vedno zavzemali za demokracijo in akademsko svobodo in pri tem podpiramo vse druge akademske ustanove. Avtonomija univerz je del zgodovinskega poslanstva univerz in Evropa mora še naprej ostajati vodilna pri zagotavljanju akademske svobode na vseh ravneh delovanja univerz. Zato se pridružujemo podpori združenja univerz The Guild rektorjem švedskih univerz pri obrambi akademske svobode in institucionalne avtonomije, ter obsojamo poskuse poseganja politike v delovanje švedskih univerz. Nikoli ne smemo pozabiti, da je demokracija lahko zelo ranljiva in jo je potrebno ves čas braniti,« poudarja rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič.

»Evropa mora biti svetilnik akademske svobode. Pozivamo Švedsko, da v času, ko predseduje Svetu Evropske unije, predstavlja zgled ostalim članicam Evropske unije, tako da okrepi (in ne spodkopava) univerzitetne sisteme za odgovorno avtonomno upravljanje, kot to predvideva Bonska deklaracijo o svobodi znanstvenega raziskovanja,« pravi Jan Palmowski, generalni sekretar Mednarodne mreže evropskih raziskovalno usmerjenih univerz The Guild.