Datum objave: 26.05.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Skladno s Sklepom Visokošolskega sindikata Slovenije (dokument) bo v torek, 30. 5. 2023, potekala stavka. Vodstvo Univerze v Ljubljani podpira zahteve, ki predstavljajo izboljšanje položaja vseh zaposlenih v visokem šolstvu.

Na dan stavke potekajo le najnujnejše aktivnosti, katerih prekinitev bi lahko povzročila materialno ali finančno škodo Univerzi v Ljubljani. Študijski proces se ne bo izvajal, razen če se zaposleni, ki se ne boste pridružili stavki, neposredno dogovorite s študenti. V času stavke se lahko prekine vse vrste del, kot so pedagoški in raziskovalni proces, uradne ure v strokovnih službah, knjižnice so lahko zaprte. Edina izjema je izvajanje:

  • kliničnih vaj in drugih delovnih aktivnosti, katerih odpoved bi poslabšala zdravstveno stanje pacientov,
  • raziskovalno delo, ki ga je nujno izvajati in bi zaradi prekinitve lahko prišlo do nepopravljive škode,
  • pedagoški proces v primeru, da se zaposleni pedagog, ki se ne pridruži stavki za izvajanje neposredno dogovori s študenti,
  • sestankov in sej, na katerih se razpravlja o stavkovnih zahtevah in o razmerah v visokem šolstvu ali v ožjem delovnem okolju. Izjema je seja Senata UL, ki smo jo napovedali in mora potekati zaradi potrjevanja nekaterih nujnih dokumentov za izvedbo razpisa UL za financiranje raziskovalnih programov. Seveda pa poročevalcem in strokovnim delavcem, ki se bodo za stavko odločili, ni treba priti na sejo.

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, ne smejo delavcem, ki ne sodelujejo v njej, preprečevati, da bi delali. Delavci, ki ne stavkajo, naj se glede delovnih obveznosti na dan stavke dogovorijo z odgovorno osebo na članici/drugi članici.