Datum objave: 01.06.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ljubljana, 1. junij 2023 – Senat Univerze v Ljubljani (UL) je na svoji 18. redni seji sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti UL, metodologijo ocenjevanja raziskovalnih programov UL, potrdil pa je tudi besedilo Internega razpisa za financiranje raziskovalnih programov UL za leto 2023.

Univerza v Ljubljani je v letu 2023 prvič prejela sredstva za Razvojni steber financiranja (RSF), v okviru katerega so predvidene aktivnosti, ki jih prejšnji pravilnik še ni zajemal, kot je na primer ustanovitev novih raziskovalnih programov, zagonskih programov za mlajše raziskovalce in povečanje financiranja raziskovalnih programov. Spremenjen in dopolnjen Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti vključuje novo poglavje, in sicer Razvojni steber financiranja (RSF), ki opredeljuje namen in delitev RSF in dopolnitve v zvezi s pristojnostmi senatov članic, komisij, senata UL in rektorja v novih postopkih RSF.

Sredstva RSF so namenjena razvoju znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti, ki pripomorejo k doseganju ciljev in rezultatov ter izvajanju ukrepov in nalog s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, opredeljenih v strateških dokumentih Univerze v Ljubljani, države in Evropske unije. Dopolnjen Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti predvideva, da v primeru razpoložljivih sredstev v okviru stebra RSF, Komisija za izvajanje postopkov spremljanja, vrednotenja in nadzora (KRP) na članice posreduje poziv za posredovanje predlogov novih raziskovalnih programov, zagonskih programov in predlogov za povečanje financiranja raziskovalnih programov, ki jih potrdijo senati članic in jih pošljejo na KRP. KRP vodi ocenjevalne postopke in pripravi seznam predlaganih novih raziskovalnih programov ter programov za povečanje financiranja in ga pošlje v potrditev rektorju. Odločitev o ustanovitvi novega raziskovalnega programa, zagonskega programa in povečanja financiranja programa sprejme Senat UL ter jo potrdi Upravni odbor UL.

Senat UL je sprejel tudi Metodologijo ocenjevanja raziskovalnih programov Univerze v Ljubljani, ki temelji na določbah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) in Pravilnika o stabilnem financiranju UL. Metodologija se bo usklajevala tudi z metodologijo Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS). UL enkrat na leto objavi razpis za nove raziskovalne programe, povečanje obstoječih raziskovalnih programov in zagonske raziskovalne programe. Po objavi razpisa se organizirajo mednarodni paneli, ki jih sestavljajo ugledni raziskovalci iz tujine.

Senat UL je potrdil tudi besedilo Internega razpisa za financiranje raziskovalnih programov UL za leto 2023 v skupni višini 3.250.000,00 evrov. Namen razpisa je povečanje financiranja obstoječih raziskovalnih programov, financiranje novih raziskovalnih programov in zagonskih programov, ki jih bo UL financirala za obdobje štirih let brez možnosti podaljšanja. Predvideni začetek financiranja vseh izbranih raziskovalnih programov je 1. januar 2024.