Datum objave: 09.06.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Z izhodiščem v premisleku Za boljšo Evropo (For a Better Europe), bo med 19. in 23. junijem 2023 potekal izbran nabor dogodkov za študentke in študente, raziskovalke in raziskovalce ter zaposlene na partnerskih univerzah EUTOPIE – učne in raziskovalne skupnosti desetih evropskih univerz, ustanovljene z namenom aktivnega sodelovanja pri ustvarjanju in prenovi skupnega visokošolskega prostora. Srečanje zveze desetih evropskih univerz EUTOPIA bo gostila Univerza NOVA v Lizboni. Dogodki bodo potekali v živo in prek spleta.

Teden Zveze EUTOPIA (Eweek) poteka vsakih šest mesecev, organizira in gosti ga ena izmed partnerskih univerz Zveze. Tedni omogočajo intenzivno povezovanje ključnih akterjev Zveze (študentk in študentov, raziskovalk in raziskovalcev, strokovnjakinj in strokovnjakov ter strateških partnerjev). Dogodek vključuje delavnice, seminarje, sestanke ter priložnost za mreženje in spoznavanje različnih evropskih mest in kultur.

Med 19. in 23. junijem 2023 bo Univerza NOVA v Lizboni gostila naslednji EUTOPIA Week, z osrednjo temo Za boljšo Evropo. EUTOPIA teden poteka v letu, ko Univerza NOVA praznuje svojo 50. obletnico.

V tem tednu je načrtovanih več dogodkov, v sklopu katerih bodo potekale razprave o šestih prednostnih nalogah Evropske komisije:

  • cilj Evropske zelene zaveze je preobrazba Evropske unije (EU) v sodobno gospodarstvo, gospodarno z viri, ob ohranjanju naravnega okolja Evrope,
  • digitalni prehod, ki združuje naložbe v raziskave in inovacije z varstvom podatkov in opremljanjem posameznikov s potrebnimi veščinami,
  • vzpostaviti gospodarstvo, ki služi ljudem, zagotavlja delovna mesta in zmanjšuje neenakosti,
  • krepiti glas EU na svetovnem prizorišču z zagovarjanjem odprtega trgovanja,
  • braniti temeljne pravice in pravno državo kot trdnjavo enakosti, strpnosti in socialne pravičnosti,
  • dati nov zagon evropski demokraciji s prispevkom h krepitvi evropskih demokratičnih procesov.

Več informacij o programu in načinu registracije najdete na tej povezavi.

Plakat za dogodekTeden Zveze EUTOPIA v Lizboni