Datum objave: 09.06.2023

Kategorija: Knjižnica

Na delavnici bodo udeleženci spoznali formalne zahteve glede ravnanja z raziskovalnimi podatki. Predstavljeni bodo ključni elementi odgovornega ravnanja z raziskovalnimi podatki:
- načela FAIR (zagotavljanje najdljivosti, dostopnosti, interoperabilnosti in ponovne uporabe raziskovalnih podatkov),
- načrtovanje ravnanja s podatki in izdelava načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki,
- izbira ustreznega repozitorija,
- izbira ustrezne odprte licence,
- metapodatki,
- izjeme od takojšnje odprtosti raziskovalnih podatkov.

Obravnave bodo tudi zahteve Univerze v Ljubljani glede ravnanja z raziskovalnimi podatki pri doktorskem študiju, kar bo v veliko pomoč knjižničarjem pri njihovem delu.

Skozi elemente ravnanja z raziskovalnimi podatki nas bo vodil mag. Miro Pušnik, direktor Centralno tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani.  

Delavnica bo na osnovni ravni, namenjena tistim strokovnjakom, ki se prvič srečujejo z raziskovalnimi podatki. Osredotočena bo predvsem na vlogo visokošolskih knjižničarjev v procesu ravnanja z raziskovalnimi podatki.
 

PRIJAVA

Pri oddaji prijave lahko zastavite tudi vprašanja za predavatelja. Povezavo Zoom boste prejeli dan pred predstavitvijo.

Rok za prijavo na delavnico je 19. 6. 2023.