Datum objave: 20.09.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

ul arh

Junija, avgusta in septembra 2023 je bila objavljena mednarodna lestvica QS najboljših univerz na svetu ter mednarodni lestvici QS Europe 2024 in ARWU. Na vse se je uvrstila tudi Univerza v Ljubljani (UL). 

Konec junija 2023 je bila objavljena nova izdaja mednarodne lestvice QS World University Rankings 2024 najboljših univerz na svetu. UL se je na omenjeni lestvici izmed 1497 univerz uvrstila v skupino med 621. in 630. mestom oziroma v prvo polovico na lestvici zastopanih institucij, kar jo umešča med boljše univerze v okoliški regiji. Najboljšo uvrstitev, 139. mesto, je dosegla v kategoriji zaposlitvenih izidov, ki med drugim upošteva tudi kriterij stopnje zaposljivosti diplomantk in diplomantov. V kategoriji vključenosti v mednarodne raziskovalne mreže so UL umestili na 250. mesto. To priča o dobri vpetosti v mednarodno raziskovalno okolje in uspešnosti izvajanja strateških aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo.  

Na lestvici QS Europe, ki je letos izšla prvič, se je UL uvrstila na 204. mesto in s tem v prvo tretjino na lestvici uvrščenih univerz. Lestvica zajema 690 evropskih univerz. Najboljše rezultate je UL prejela v kategoriji zaposlitvenih izidov ter v povezavi s številom tujih mobilnih študentov v Sloveniji in številom odhajajočih mobilnih študentov. V prvih dveh omenjenih kategorijah se je UL uvrstila celo med prvih 50 na lestvici sodelujočih evropskih univerz, v tretji kategoriji pa med prvih 90. 

V avgustu 2023 so bili objavljeni tudi rezultati ARWU mednarodne lestvice razvrščanja univerz (t. i. Šanghajska lestvica). UL je v letošnji razvrstitvi uvrščena v skupino univerz med 601. in 700. mestom. UL je z vidika kakovosti univerz po posameznih področjih najbolje uvrščena na področju menedžmenta turizma. 

Foto: STA