Datum objave: 20.09.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na Univerzi v Ljubljani (UL) si prizadevamo za izboljšave v zvezi s prihodom in integracijo tujih raziskovalk in raziskovalcev ter mednarodnih študentk in študentov. S tem namenom smo že drugo leto zapored na Upravni enoti Ljubljana odprli posebno okence za mednarodne študentke in študente UL.

Tuji raziskovalce in raziskovalke ter mednarodni študenti in študentke predstavljajo pomemben doprinos k razvoju raziskovalnega potenciala v državi. Univerze in raziskovalni instituti smo v zadnjih letih okrepili aktivnosti na področju internacionalizacije, kar se odraža tudi v velikem povečanju števila zaposlenih tujih raziskovalk in raziskovalcev ter mednarodnih študentk in študentov.

Na UL si prizadevamo za izboljšave v zvezi s prihodom in integracijo tujih raziskovalk in raziskovalcev ter mednarodnih študentk in študentov. Glede na pomembnost navedenega, sta Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) in Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) ustanovila delovno skupino, ki je na podlagi izkušenj iz prakse, pripravila predloge za izboljšave, vezane na postopek za pridobivanje dovoljenja za prebivanje in delo v Sloveniji ter zbrala in objavila uporabne informacije, prevode obrazcev in primere izpolnjenih obrazcev za pridobivanje dovolj za prebivanje in delo, ki so objavljene na portalu EURAXESS za raziskovalce ter spletni strani STUDY IN SLOVENIA za študente.

Z željo, da bi mednarodnim študentom in študentkam olajšali začetek študija, Univerza v Ljubljani organizira in nudi različne podporne aktivnosti in storitve. V dogovoru z Upravno enoto Ljubljana bo tako letos drugo leto zapored ob pričetku študijskega leta odprto posebno okence za mednarodne študente in študentke Univerze v Ljubljani za oddajo vlog za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za prebivanje.

Prav tako bo Univerza v Ljubljani organizirala za mednarodne študentke in študente pregled dokumentacije za pridobitev dovoljenja za prebivanje.Študenti in študentke, ki bodo želeli oz. potrebovalitemeljitejši pregled dokumentacije in izpolnjenih obrazcev oz. niso prepričani, kako izpolniti obrazec, se bodo lahko posvetovali z mednarodni študenti ambasadorji Univerze v Ljubljani (mednarodni študenti in študentke UL, ki že študirajo na UL in sodelujejo pri promocijskih in podpornih aktivnostih ter so pripravljeni pomagati bodočim kandidatom in študentom). 

Pregled dokumentacije bo potekal na Ekonomski in Filozofski fakulteti UL od 18. septembra do 13. oktobra 2023.

Študentom in študentkam je na voljo tudi vodnik dobrodošlice, kjer lahko najdejo zbrane informacije, ki so jim lahko v pomoč pred prihodom v Slovenijo in pozneje pri vključevanju v slovensko okolje in študij.

Več informacij najdete na tej povezavi.

13. 10. 2023 - Posodobitev: 13. oktober je bil zadnji dan, ko je bilo na Upravni enoti Ljubljana odprto posebno okence za mednarodne študente in študentke Univerze v Ljubljani za oddajo vloge za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje. Študenti in študentke, ki še niso oddali vloge, se morajo po tem datumu naročiti na termin za oddajo vloge preko prijavnice ali telefonske številke. Več informacij.