Datum objave: 02.10.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fotografija rektorja Univerze v Ljubljani,  prof. dr. Gregor Majdič v osrednji razpravni dvorani Evropskega parlamenta.Foto: VUB / Thierry Geenen

Zveza EUTOPIA je ena najvidnejših evropskih univerzitetnih zvez, katere članica je UL, skupaj z VUB, TUD, Ca Foscari, PFU, NOVA, Gothenburg, Warvick, Babes Bolyai, Cergy Paris. Letos so univerze Zveze EUTOPIE obeležile začetek študijskega leta še posebej slovesno, in sicer s prisotnostjo študentov, profesorjev in desetih rektorjev v Evropskem parlamentu, kjer so jim minuli petek za ta pomemben in simboličen dogodek odstopili svojo osrednjo razpravno dvorano. S tem so dali evropski politiki vedeti, kakšen pomen dajejo znanosti in univerzitetnemu izobraževanju. 

Osnovni moto prireditve je bil, da Evropa potrebuje novo renesanso. Tako kot nas je znanje dvignilo iz srednjega veka v času renesanse, danes potrebujemo bolj kot kdajkoli v zadnjih desetletjih znanost in izobraževanje, in tega bi se morale zavedati vse evropske države. Le znanje in znanost lahko rešita težave, s katerimi se spopada svet. Za to pa bi morala stopiti skupaj celotna družba, politika, pa tudi mediji, ki bi skupaj z univerzami usmerili našo družbo v družbo znanja, sploh v današnjih časih, ko se pogosto zdi, da je krmilo obrnjeno v nasprotno smer – v družbo neznanja, ki je do znanja pogosto nezaupljiva.

Univerze članice Zveze EUTOPIA zagovarjajo stališče, da sta le znanost in znanje tisto, ki nas lahko popelje iz trenutnih kriz. Da bi lahko dosegli rezultate, pa bodo morali tudi politiki bolj kot do sedaj poslušati in upoštevati znanje, ki ga univerze imajo in so ga pripravljene deliti. »S pomočjo znanosti lahko najdemo rešitve za pereče težave, kot so podnebna kriza, večanje razvojnih razlik, preoblikovanje gospodarstva v krožno gospodarstvo, staranje prebivalstva in s tem povečane zdravstvene težave, migracije in drugo. Hkrati pa moramo z znanostjo in znanjem poskrbeti, da bomo nove tehnologije, ki se razvijajo, kot je na primer UI, in pred katerimi vlada nekaj strahu, uporabili v dobro človeštva. Podobno, kot je izum tiska omogočil popoln razmah renesanse in širjenja znanja, nam lahko UI in druga sodobna orodja pomagajo pri reševanju težav, s katerimi se soočamo, če jih bomo znali uporabiti v korist celotnega človeštva. Akademska skupnost Zveze EUTOPIA je temu zavezana, in skozi vzgajanje novih generacij študentov se bo celotna skupnost trudila za napredek človeštva in ohranitev našega planeta prijaznega za življenje vseh njegovih prebivalcev. A brez posluha odločevalcev, tudi slovenskih, ki imajo žal še manj posluha za znanost in univerzitetno izobraževanje kot v številnih evropskih državah, akademska skupnost ne more spreminjati družbe, je ob srečanju povedal prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani.