Datum objave: 26.10.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

raznolika2

Zveza desetih evropskih univerz EUTOPIA, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani (UL), november posveča raznolikosti in vključevanju. Univerza v Ljubljani se prizadevanjem za odprto in vključujoče univerzitetno okolje pridružuje (tudi) z dnem Varne in raznolike UL in številnimi dogodki za študente, ki bodo 7. novembra med 9. in 17. uro na Rektoratu UL in prek spleta. 

Univerzitetno okolje mora biti odprto in vključujoče ter z znanstvenim in raziskovalnim delom prispevati k napredku v družbi. Kot študijsko in delovno okolje soustvarja in vpliva na počutje študentk in študentov ter zaposlenih, predvsem na njihove možnosti za ustvarjalno in inovativno delo. Vsi, vključeni v akademski izobraževalni proces, se morajo počutiti varne in sprejete, saj lahko le tako razvijajo svojo nadarjenost in uresničujejo svoje želje. 

Dogodki so razdeljeni v štiri sklope – Varna UL, Dostopna UL, Vključujoča UL in Usklajevanje študijskega, poklicnega in zasebnega življenja. Študentke in študenti, alumne in alumni, zaposlene in zaposleni ter zunanji gostje in gosti bodo s študentkami in študenti delili svoje osebne, akademske in karierne izkušnje na področju vključevanja, preprečevanja nasilja, raznolikosti in odprli priložnost za razpravo.  

 

Spored

9.00–10.30 Varna UL: okrogla miza o preprečevanju in obravnavi nasilja, nadlegovanja in spolnih napadov

Moderatorka dr. Jasna Podreka z gosti in gostjami: Tonja Jerele Luka Stegne Sabina Mikuletić Zalaznik

11.00–12. 30 Dostopna UL: delavnica o samozagovorništvu, veščini za učinkovit študij

Moderatorki Nina Fricelj in Ana Rejec obravnavata samozagovorništvo za študente na UL

13.00–14.30 Vključujoča UL: okrogla miza o položaju LGBTIQ+ oseb na UL

Moderator dr. Roman Kuhar z gosti in gostjami: Katja Sešek Eva Margon Nina Perger Metod Zupan

15.00–16.30 Usklajevanje študijskega, poklicnega in zasebnega življenja: okrogla miza

Moderatorka dr. Vesna Leskošek z gosti in gostjami: David Ogorevc Živa Jakšič Ivačič Barbara Cankar Lara Jana Gabrijel

Udeležba na okroglih mizah je mogoča v živo ali prek spleta. Delavnica samozagovorništva bo le v živo.

Prijavite se na portalu POPR z univerzitetno digitalno identiteto.
Za več informacij kontaktirajte 

 

Varna UL

Na UL se zavedamo, da normativni akti sami po sebi še ne odpravljajo slabih praks, zato je namen panela z naslovom Varna UL spregovoriti o izkušnjah varnosti in o potrebnih korakih in načinih uveljavljanja varnega univerzitetnega okolja.

Univerza v Ljubljani (UL) je v preteklih nekaj letih sprejela pomembne dokumente za zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja. Med njimi je tudi Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, s katerim je univerza jasno zavzela stališče do nedopustnih ravnanj. 

 

Dostopna UL – samozagovorništvo za študente s posebnimi potrebami 

Vključenost in ustvarjanje okolja, v katerem se posameznik počuti vključenega, mora biti pogoj za ohranjanje raznolikosti. Le v vključujočem okolju se lahko posamezniki in posameznice počutijo sprejete in spoštovane. Enakost in vključevanje sta in morata (p)ostati nepogrešljivi poglavji visokošolskih razvojnih usmeritev in člena v pogodbi, ki jo ima univerza z družbenim okoljem. 

Na Univerzi v Ljubljani si kot najstarejša visokošolska institucija prizadevamo ozaveščati, zagotavljati in promovirati načela enakosti in vključenosti v izobraževanju, raziskovanju in širšem družbenem okolju. Inkluzija je vrata v visokošolski prostor odprla tudi posameznikom s posebnimi potrebami in posebnim statusom, ki za uspešen študij potrebujejo učinkovite samozagovorniške veščine in ustrezne prilagoditve. Na dogodku bomo zato spregovorili o pomenu samozagovorništva, prilagoditvah in izzivih,  ki mnogokrat predstavljajo ovire na poti do občutka vključenosti ter o podpori, ki je za zagotavljanje vključenosti dostopna na Univerzi v Ljubljani.   

 

Vključujoča UL – položaj LGBTIQ+ oseb na UL  

Evropska komisija je leta 2020 prejela dokument Unija enakosti: strategija za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–2025, v katerem navaja: »Vsakdo v Evropski uniji bi se moral počutiti varnega, da lahko svobodno izraža svojo identiteto. Naša družbena, politična in gospodarska moč izhaja iz naše enotnosti v raznolikosti: enakost in nediskriminacija sta temeljni vrednoti in temeljni pravici Evropske unije ter sta zapisani v njenih Pogodbah in Listini o temeljnih pravicah. Razvoj na zakonodajnem področju, sodna praksa in politične pobude preteklih desetletij so mnogim omogočili boljše življenje in pripomogli h gradnji družbe, ki bolj spoštuje enakost in v kateri se različni ljudje, vključno z lezbijkami, geji ter biseksualnimi, trans (tj. transspolnimi v širšem smislu), nebinarnimi, interspolnimi in kvir (LGBTIQ2 ) osebami, počutijo bolje sprejeti.«.

Tudi na UL smo zavezani ustvarjanju vsevključujočega okolja. Leta 2021 smo sprejeli Načrt enakosti spolov, s katerim stremimo k ustvarjanju vključujočega okolja za vse, ne glede na njihove osebne okoliščine, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz. O tem bomo spregovorili tudi na dogodku in prisluhnili osebnim izkušnjam študentk in študentov ter zaposlenih UL.  

 

Usklajevanje študijskega, poklicnega in zasebnega življenja  

Zmožnost usklajevanja študijskega, poklicnega in zasebnega življenja, je ključen element, ki soustvarja dobro počutje posameznikov in posameznic, a hkrati predstavlja eno izmed večjih ovir, ki lahko kateregakoli izmed posameznikov in posameznic ovira na vseh področjih življenja. Obveznosti usklajevanja teh sfer ne morejo nositi le posamezniki in posameznice, temveč si morajo te obveznosti z njimi deliti tudi ustanove, v katerih delujejo. 

Načrtu enakosti spolov in drugih dokumentih smo se na UL zavezali k ustvarjanju okolja in pogojev, ki so potrebno za študij in delo ter predvsem prevzeli soodgovornost za boljše usklajevanje študijskega, delovnega in zasebnega življenja. Na zaključnem delu dogodka bomo spregovorili o osebnih izkušnjah in ovirah ter ukrepih, s katerimi lahko UL zagotavlja lažje usklajevanje vseh področij življenja. 

 

Letak Varna in raznolika UL (PDF)