Datum objave: 24.11.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič, je v sredo, 22. novembra, gostil predstavnike Univerze v Sarajevu, Univerze v Banja Luki in Ministrstva za izobraževanje.

Two men standing in a room

Srečanje je bilo namenjeno prenosu praks in izkušenj, predvsem na področju raziskovanja. Prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Anton Ramšak, prorektor Univerze v Ljubljani za raziskovanje in razvoj ter Rebeka Lesjak iz Univerzitetne službe za raziskovalno dejavnost so udeležencem predstavili organiziranost raziskovalne dejavnosti in področja na Univerzi v Ljubljani, možnosti financiranja, finančnih spodbud, vključenost Univerze v Ljubljani v evropske in druge mednarodne projekte, delovanje službe za raziskovalno dejavnost in raziskovalnih pisarn na članicah, način informiranja in nudenja podpore raziskovalcem. V okviru srečanja je bil izražen tudi interes glede poglobitve sodelovanja na področju raziskovanja in skupnih prijav na evropske projekte.

Ena od strateških usmeritev Univerze v Ljubljani je poglobitev sodelovanja in povezovanja z univerzami na področju Zahodnega Balkana. V ta namen je Univerza v Ljubljani vključila sodelovanje z regijo tudi v okviru projekta Eutopia More, prav tako na Univerzi v Ljubljani deluje sekretariat Rektorskega foruma Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana, v okviru katerega potekajo različne delavnice, vezane na aktualno tematiko ter delovanje različnih delovnih skupin.

Univerza v Ljubljani ima sklenjenih 43 medinstitucionalnih sporazumov z institucijami iz Bosne in Hercegovine, prav tako poteka tudi sodelovanje in izmenjave študentov in osebja v okviru mednarodne kreditne mobilnosti. Poleg tega na Univerzi v Sarajevu in na Univerzi v Banja Luki delujeta tudi lektorata slovenskega jezika.