Datum objave: 07.12.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

sd1

Projekt SpaceDent je interdisciplinaren študentski projekt, ki je študentom dentalne medicine, strojništva in elektrotehnike Univerze v Ljubljani omogočil raziskovanje o mikro- in hiper-gravitaciji. Med paraboličnimi leti so v Bordeaux-u v Franciji študentje izvajali zobozdravstvene posege v simulirani breztežnosti, z namenom ugotavljanja, ali je sposobnost rokovanja z zobozdravstvenimi inštrumenti v mikrogravitaciji dovolj nadzorovana za varno dentalno zdravljenje astronavtov.

SpaceDent je interdisciplinarna študentska raziskovalna skupina, ki jo sestavljajo študentka in študentje dentalne medicine z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (UL MF), strojništva s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (UL FS) in elektrotehnike s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE), ki sodeluje v ESA Academy Experiments programu Evropske vesoljske agencije (ESA). Pobudnik in projektni vodja projekta je Tine Šefic, študent dentalne medicine, ki je bil odgovoren za pripravo projekta v Sloveniji in njegovo izvedbo v Franciji. 

Za izvedbo raziskave so študentka in študentje strojništva in študent UL FE v Peskovniku, odprtem laboratoriju UL FS, izdelali paraboličnemu letu prilagojeno konstrukcijo, ki ponazarja poenostavljeno okolje zobozdravstvene ambulante. Izdelava konstrukcije zajema izdelavo izoliranega raziskovalnega prostora z zobozdravstvenimi instrumenti, namestitev električnih in filtracijskih sistemov, prilagoditev na spreminjajoče gravitacijsko okolje parabol ter izpolnitev standardov letalske industrije. V konstrukciji so študenti dentalne medicine izvajali zobozdravstvene postopke na glavah iz Centra za učenje kliničnih veščin dentalne medicine UL MF.

Nad Atlantskim oceanom so študentje tekom treh paraboličnih letov izvedli 93 parabol, kar jim je zagotovilo 30 minut breztežnosti. Parabole so sestavljene iz intervalov mikro- in hiper-gravitacije, med katerimi so obdobja stabilnega leta. Delo na raziskovalnih vzorcih se je izvajalo med 22-sekundnimi intervali mikrogravitacije medtem, ko se je delo na kontrolnih zobeh izvajalo med obdobji stabilnega leta in med mirovanjem letala na tleh. Med prvim in drugim poletom sta študenta dentalne medicine z zobozdravstvenim vrtalnikom med 22 s intervali mikrogravitacije odstranila z barvo označena kariozna območja plastičnih zob. Med tretjim poletom se je med 22 sekundnimi intervali mikrogravitacije s plombirnimi materiali zapolnilo vnaprej pripravljene kavitete umetnih zob. 

sd2

Iz obdobij mikrogravitacije, stabilnega leta ter mirovanja letala Airbus A310 Zero-G so pridobili 72 vzorcev prepariranih in 36 vzorcev plombiranih zob. Te bodo s pomočjo intraoralnega skenerja poskenirali, poslikali ter primerjali s slikami začetnega stanja, ki so jih pridobili pred odhodom v Francijo. Sledila bo analiza slik s pragovno segmentacijo, kjer bodo izmerili površino premalo in preveč preparirane kariozne lezije ter prostornino preveč in premalo zapolnjenega prostora zobnih zalivk. Primerjali bodo tudi vrednosti parametrov, pridobljeni v obdobju mikrogravitacije, v stabilnem letu na desetinko milimetra natančno in na tleh. Raziskava je potekala brez večjih zapletov. Med parabolami so študentje obdobja hiper- in mikro-gravitacije prestali brez neprijetnih občutkov, zato so lahko delo izvajali celotno obdobje breztežnosti. Nad nadzorom inštrumentov v breztežnosti so bili prijetno presenečeni, a bo kljub obetavnim začetkom potrebno počakati na končne rezultate raziskave.

sd3

Lutka iz Centra za učenje kliničnih veščin dentalne medicine UL MF.  

Rezultati, ki bodo objavljeni predvidoma marca 2024 se bodo umestili v HREDA arhiv Evropske vesoljske agencije in znanstvenih publikacijah, s čimer se bo projekt SpaceDent zaključil. Ugotovitve raziskave in sodelovanje z ESA se bo predstavilo na znanstvenih in gospodarskih konferencah, služile pa bodo tudi kot navdih mlajšim generacijam za nadaljnje raziskave na področju zobozdravstvenih posegov v vesolju.  Poleg raziskovalne narave in pomembnega prispevka pri pripravi dentalne medicine na večletne misije na Luno in Mars, projekt SpaceDent poudarja interdisciplinarno sodelovanje, perspektivnost in inovativna narava inženirskega poklica, navdihuje mlajše generacije ter spodbuja zanimanje za nadaljnji razvoj slovenske in evropske vesoljske industrije.

Projekt je zaživel s študentsko pobudo in podporo prodekanje UL MF za študijsko področje dentalne medicine prof. dr. Janje Jan, mentorja prof. dr. Aleša Fidlerja, dekana UL MF prof. dr. Igorja Švaba in somentorja doc. dr. Simona Omana UL FS. Strokovno, finančno ter materialno podporo sta zagotovili UL MF in UL FS. 

Sodelujoči na projektu: Tine Šefic, Rok Gerbec, Tomaž Škapin (absolventi, UL MF), prof. dr. Aleš Fidler (mentor, UL MF), Mitja DerganHana Prtenjak, Tomi Štucin, Tomaž Tomšič (študentka in študentje UL FS), doc. dr. Simon Oman (somentor, UL FS), Matic Hvala (študent UL FE). 

Več o raziskovalnem projektu je dostopno na tej povezavi

Ogledate si lahko tudi njihov predstavitveni prispevek.  

 

Foto: Arhiv UL FS