V torek, 30. septembra 2008 je ob 12.30 uri rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala enajst novih doktorjev znanosti.

Datum objave: 30.09.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FILOZOFSKA FAKULTETA

1. Vasja Badalič
doktor znanosti s področja filozofije
znan. svet. dr. Mladen Dolar
Filozofska analiza proizvodne dejavnosti globalnega kapitalizma. Oblastni model izvoznih predelovalnih con

2. Tanja Jelenko
doktorica znanosti s področja literarnih ved
prof. dr. Boža Krakar Vogel
Pisne interpretacije literarnih besedil kot kazalec uresničenosti ciljev pouka pri poklicni maturi

3. Marjan Linasi
doktor znanosti s področja zgodovine
prof. dr. Božo Repe
prof. dr. Dušan Nećak, som.
Protinacistični odpor na južnem Koroškem (1942-1945)

4. Zdenka Petermanec
doktorica znanosti s področja bibliotekarstva
prof. dr. Vlasta Zabukovec
Model informacijskega opismenjevanja v slovenskem visokošolskem sistemu

5. Mojca Puncer
doktorica znanosti s področja filozofije
prof. dr. Lev Kreft
prof. dr. Marina Gržinić Mauhler, som.
Estetske strategije vizualnih umetnosti v Sloveniji po letu 1990

6. Boris Rutar
doktor  znanosti s področja sociologije
prof. ddr. Rudolf Rizman
prof. dr. Ljubica Jelušič, som.
Problemi militarizma v času globalizacije

7. Irena Svetek
doktorica znanosti s področja literarnih ved
prof. dr. Janez Vrečko
Écriture féminine in poststrukturalistična teorija

PRAVNA FAKULTETA

8. Martina Bukovec
doktorica znanosti s področja prava
prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik
Odškodninska odgovornost države

9. Jerca Kramberger Škerl
doktorica znanosti s področja prava
prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik
prof. dr. Jean Beauchard, som.
Mednarodni javni red pri priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb (Primerjalna študija: Francija, Slovenija, Evropska unija)

10. Polona Mozetič
doktorica znanosti s področja prava
doc. dr. Marko Bošnjak
Dokaznopravni in organizacijski vidiki glavne obravnave v kazenskem postopku

11. Boštjan Tratar
doktor znanosti s področja prava
prof. dr. Igor Kaučič
Učinkovanje ustavnih pravic med zasebnopravnimi subjekti