V torek, 14. oktobra 2008 ob 12.30 uri je v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič promovirala enajst novih doktorjev znanosti.

Datum objave: 14.10.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

EKONOMSKA FAKULTETA

1. Ana Ferjančič Batagelj
doktorica znanosti s področja ekonomije
prof. dr. Zarjan Fabjančič 
Možnosti za racionalizacijo skupne kmetijske politike Evropske unije

2. Milena Kramar Zupan
doktorica znanosti s področja poslovodenja in organizacije
prof. dr. Rudi Rozman 
Razmerje med managementom in vodenjem s preučevanjem razmerja pri slovenskih managerjih

3. Barbara Mörec
doktorica znanosti s področja poslovodenja in organizacije
prof. dr. Slavka Kavčič 
Škodne rezervacije kot možni mehanizem računovodskega prirejanja poslovne uspešnosti v slovenskih zavarovalnicah

4. Valentina Prevolnik Rupel
doktorica znanosti s področja ekonomije
prof. dr. Tine Stanovnik 
prof. dr. Zarjan Fabjančič, som.
Vpliv kvalitete življenja na postavljanje prioritet in na učinkovitost alokacije sredstev v zdravstvu

5. Vasja Rant
doktor znanosti s področja ekonomije
prof. dr. Mojmir Mrak 
prof. dr. Fabrizio Coricelli, som.
Finančni kanali stabilizacije potrošnje v EU in potencialna vloga proračuna EU (Financial Channels of Consumption Smoothing in the EU and Potential Role of the EU Budget)

6. Nataša Slak
doktorica  znanosti s področja poslovodenja in organizacije
prof. dr. Tanja Mihalič 
doc. dr. Jakob Bednarik, som.
Primernost turistične ponudbe destinacije za povpraševanje športno aktivnega turista - primer Slovenije

7. Aleksander Šinigoj
doktor znanosti s področja informacijsko-upravljalskih ved
prof. dr. Miro Gradišar 
Razvoj metode upravljanja tveganj, povezanih z informacijskimi sredstvi v podjetjih

MEDICINSKA FAKULTETA

8. Cristina Gabriela Pinto Droga Mazovec
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Boris Turk
Vloga cisteinskih katepsinov pri uravnavanju aktivnosti onkogena Bcl-2 in njegovih homologov pri apoptozi

9. Nada Kecelj Leskovec
doktorica znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Tomaž Lunder 
Hitrosti celjenja venskih golenjih razjed, ki so izmerjene z večlinijskim laserskim merilnikom in vplivi nekaterih dejavnikov tveganja

10. Mojca Podlesnik Beseničar            
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Gregor Anderluh
Človeški perforin in njegove interakcije z lipidnimi membranami in proteini

11. Alenka Spindler Vesel                   
doktorica  znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Lidija Kompan
Pomen črevesja v razvoju večorganske odpovedi in nastanku okužb pri politravmatiziranih poškodovancih