Datum objave: 22.04.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Prošnja za partnerstvo v bodočem INTERREG III A Italija-Slovenija Evropskem programu čezmejnega sodelovanja (Cross Border Co-operation)

Prejeli smo ponudbo za sodelovanje v bodočem INTERREG III A Italija-Slovenija Evropskem programu čezmejnega sodelovanja (Cross Border Co-operation). Ponudbo je poslal gospod Alfredo ZAGATTI, podpredsednik Province Ferrara v Republiki Italiji, ki je odgovoren za politiko čezmejnega sodelovanja.

Še posebej si želi sodelovanja z morebitnimi slovenskimi partnerji v bodočem Cilju 3 (Objective 3) Cross Border Co-operation programa Italija-Slovenija. Ta program bo v programskem obdobju 2007-2013 vključeval, poleg že omenjene province Ferrara, še druge italijanske province in regije, kot so Furlanija-Julijska krajina, Benečija, province Treviso, Padova, Rovigo in Ravenna, pri nas pa Ljubljano, Goriško, Gorenjsko in Obalno-kraško statistično regijo.

Izpostavili so naslednja vsebinska področja:

  • razvoj malih in srednjih podjetij v lokalnem okolju (industrijske cone, inkubatorji, nove tehnologije, R&R, …)
  • okoljevarstvo (parki, alternativni viri energije)
  • turizem (kolesarski turizem, kulturni turizem, obmorski turizem)
  • kultura (zgodovinska mesta, kulturna dediščina, UNESCO lokacije)
  • transport (pomorske povezave v Jadranu)
  • ribištvo ter promocija lokalne kulinarike in vin.

Da bi bili pripravljeni na objavo prihodnjih razpisov v okviru tega programa, želijo vzpostaviti trajne oblike sodelovanja z zainteresiranimi, ki bi omogočale izmenjavo idej, predlogov projektov in sodelovanje pri pripravi projektov.

V kolikor vas ponudba zanima, se lahko obrnete neposredno na kontaktno osebo:

Ms. Silvia PREVIATI
Ferrara Province, Structural Funds Office
Tel.: + 39 532 299274, Fax: + 39 532 299231
E-pošta: