Datum objave: 27.10.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Program Evropske skupnosti PROGRESS za zaposlovanje in socialno solidarnost se je razvil kot odgovor na pobudo EU, da bi gospodarska rast vplivala tudi na povečevanje števila in kakovosti delovnih mest ter enakopravnosti. PROGRESS prispeva k doseganju ciljev Lizbonske strategije in omogoča črpanje EU sredstev na podlagi razpisov in javnih naročil. Da je pridobivanje evropskega denarja lahko zelo uspešno, dokazuje kar pet uspešnih prijav iz Slovenije na razpise programa EU PROGRESS.

V ta namen pošiljamo kratko informacijo o programu PROGRESS in informacijo, da bo v mesecu novembru 2008 na spletnih straneh ministrstva objavljen spletni priročnik s konkretnimi primeri dobrih praks tistih, ki so v Sloveniji med prvimi pridobili sredstva iz programa PROGRESS in usmeritvami strokovnjakov.