15. seja Senata Univerze v Ljubljani, bo v torek, 29. maja 2007 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze, Kongresni trg 12 (glavni vhod, 1. nadstropje - desno).

Datum objave: 23.05.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 14. seje z dne 24. 4. 2007
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta UL
3. Pravilnik o študentski anketi
4. Volitve rednih profesorjev*
   -  Informacija o soglasjih HK k postopkom v izvolitev v naziv*
5. Poročilo Komisije za doktorski študij
6. Poročilo Komisije za dodiplomski študij
7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL
8. Kadrovske zadeve
   8.1. Imenovanje Programskega sveta doktorskega študijskega programa Biomedicina
   8.2. Imenovanje nadomestnega člana v Komisiji za magistrski študij
9. Pritožbe
10. Določitev poročevalcev iz vrst senatorjev o pritožbah v habilitacijskem postopku
11. Razno

* - omejena javnost