Danes, 11. novembra 2008 ob 12.30 uri je prorektorica prof. dr. Julijana Kristl v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala enajst novih doktorjev znanosti.

Datum objave: 11.11.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

1. Maja Gričar
doktorica znanosti s področja kemije
prof. dr. Majda Žigon
Opredelitev kopolimerov asparaginske in mlečne kisline s kromatografskimi
metodami in sipanjem svetlobe

2. Matjaž Mazaj
doktor znanosti s področja kemije
prof. dr. Anton Meden
doc. dr. Nataša Zabukovec Logar, som.
Sinteza in strukturne značilnosti nanoporoznih silikatov in aluminofosfatov

3. Marija Slavec
doktorica znanosti s področja kemije
viš. znan. sod. dr. Božidar Ogorevc
prof. dr. Boris Pihlar, som.
Priprava in karakterizacija površinsko modificiranih ogljikovih mikro-elektrod kot senzorjev za nekatere biološko in okoljsko pomembne snovi

4. Uroš Uršič
doktor znanosti s področja kemije
akad. prof. dr. Branko Stanovnik
Novi polifunkcionalni propenoati kot reagenti v sintezi heterocikličnih sistemov

MEDICINSKA FAKULTETA

5. Uroš Logonder
doktor znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Igor Križaj 
Interakcija nevrotoksične fosfolipaze A2 s presinaptično membrano

6. Matevž Gorenšek
doktor znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Vinko Pavlovčič       
Ugotavljanje uspešnosti presaditve celic elastičnega hrustanca v področje pulpoznega jedra medvretenčne ploščice

7. Mojca Grošelj Grenc
doktorica znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Metka Derganc   
prof. dr. Alojz Ihan, som.
Izraženost levkocitnih površinskih molekul CD64 in CD163 pri sepsi kritično bolnih novorojenčkov in otrok

8. Špela Peternel
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Radovan Komel
Nastanek in lastnosti neklasičnih inkluzijskih teles v bakteriji Escherichia coli

9. Rok Schara
doktor znanosti s področja stomatoloških ved
prof. dr. Uroš Skalerič         
Možnosti magnetno resonančnega slikanja za razpoznavo vnetja obzobnih tkiv pri ljudeh

10. Borut Škodlar
doktor znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Martina Tomori        
prof. dr. Josef Parnas, som.
Fenomenološka analiza razlogov za samomorilnost pri bolnikih s shizofrenijo

11. Minca Voje
doktorica znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Aleksander Manohin
Primerjava  ropivakaina s standardnimi analgetskimi mešanicami za lajšanje pooperativne bolečine