Datum objave: 17.11.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

6. oktobra 2008 je Evropska komisija sprejela Zeleno knjigo o teritorialni koheziji. S tem v zvezi je bila v oktobru odprta razprava, ki naj bi prispevala k boljšemu in skupnemu razumevanju teritorialne kohezije in njenih posledic za prihodnost kohezijske politike EU. Zaelena so mnenja oblasti na razlinih ravneh, društev, nevladnih organizacij, civilne drube in posameznikov. Razprava je odprta do 28. februarja 2008. Ve o tem lahko preberete v novi izdaji elektronskih novic programa ESPON.